FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
PPM  
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 


Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika (36 ESPB)


Prijave ispita su od 01. do 05. u mesecu.

Raspored ispita za polaznike pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika u martovskom ispitnom roku 2018.

Izvod iz pregleda kalendara rada za školsku 2017/2018. godinu. - Ispitni rokovi do kraja školske 2017/2018. godine, u skladu sa odlukama Nastavno-naučnog veća Fakulteta.

Obaveštenje za zainteresovane nastavnike predmetne nastave da se mogu upisati na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB

Prijavni list
Odluka Fakulteta
Odluka Senata Univerziteta
Program PPM
Dopuna Programa PPM
Odluka Senata Univerziteta
Lista predmeta

CENOVNIK

Obrazac prijave za polaganje ispita za studente


Žiro račun Fakulteta: 840-1292666-93, poziv na broj: 742371-04940,
korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle