FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Fakultet pedagoških nauka
 
 
Kontakt i lokacija
 
Savet fakulteta  
Naučno-nastavno veće  
Službe  
Zaposleni  
Dokumenta  
   

 

 

 

 

 

Dekanat

Dužnost dekana Fakulteta od 1.10.2014. godine obavlja prof. dr Violeta Jovanović.
Ona je na tu dužnost izabrana 29.09.2014. godine odlukom Saveta Fakulteta.

Dužnost prodekana za nastavu i studentska pitanja obavlja doc. dr Ilijana Čutura
Dužnost prodekana za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost obavlja prof. dr Emina Kopas Vukašinović
Dužnost prodekana za finansije obavlja doc. dr Nenad Vulović

Rad dekanata sa studentima

Izvršioci

Ime lica

Rad sa studentima

Dekan Fakulteta

Prof. dr Violeta Jovanović.Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr Ilijana Čutura

Sreda
od 10 do 12:30 časova

Prodekan za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost

Prof. dr Emina Kopas VukašinovićProdekan za finansije

Doc. dr Nenad VulovićKoordinator za odnose sa javnošču

Doc. dr Marko Đorđević
Uz svakodnevne poslove koje ima, dekanat se naročito angažuje na ključnim zadacima razvoja Fakulteta u smislu njegove stabilizacije, unapređivanju naučno-nastavnog rada, poboljšavanju materijalno-tehničkih uslova, uspostavljanju međunarodne saradnje sa srodnim fakultetima u susednim državama i Evropi, čvršćem povezivanju sa društvenom sredinom, Univerzitetom u Kragujevcu, učiteljskim i pedagoškim fakultetima u Srbiji, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, osnovnim školama, predškolskim ustanovama i domovima za učenike u Jagodini, i drugim kulturnim i naučnim organizacijama. Ostvaruje plodotvornu saradnju sa Skupštinom Grada Jagodina.
Učestvuje u radu različitih univerzitetskih radnih tela. Aktivno sarađuje sa resornim ministarstvima i obezbeđuje svakovrsnu stabilnost Fakultetu.

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle