FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
   
Tradicija
 
   
Sreten Adžić- Osnivač
Učiteljske škole u Jagodini
Učiteljska škola u Jagodini 1898-1972  
Pedagoška akademija 1972-1993  
 
Pedagoški fakultet 2006-2012  
   

 

 

 

 

 

Učiteljski fakultet u Jagodini
(1993-2006)

Skupština Republike Srbije, na sednici 1.jula 1993.godine, donela je Zakon o osnivanju učiteljskih fakulteta i o ukidanju i promeni delatnosti pedagoških akademija. Učiteljski fakultet u Jagodini nastavio je, sada na univerzitetskom nivou, stogodišnju tradiciju uspešnog obrazovanja učitelja u ovoj sredini.

     
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle