FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
 
Prijemni ispit  
Život u domu - studentski standard  
   
 
   

 

 

 

 

 

Informator za studente

Pored podataka koje možete pročitati i preuzeti sa ove zvanične prezentacije Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Fakultet je pripremio i odštampao Vodič za buduće učitelje i vaspitače koji se može nabaviti u studentskoj službi Fakulteta.

U Vodiču se mogu pronaći detaljnije informacije u vezi sa upisom, pravilima studiranja, ocenjivanjem, planom i programom odgovarajućih akademskih smerova kao i o pravima, obavezama i zaštitom prava studenata.

Cenovnik usluga

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle