FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Arhiva vesti  

 
 

 
 
 
 
2013.  
 
2012.  
 
2011.  
 
2010.  
 
2009.  
 
2008.  
 
2007.  
 
2006.  
   
2005.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vesti 2014.

 
Datum: 2.12.2014.Program stipendija Višegrad fondaProgram stipendija Višegrad fonda

Stipendije internacionalnog fonda Višegrad za studije u Češkoj, Polјskoj, Mađarskoj i Slovačkoj:

  • Stipendije za master studije u trajanju od 1 – 4 semestra
  • Stipendije za postmaster studije: doktorske studije i Postdoc/istraživačke boravke u trajanju od 1 – 2 semestra

Stipendije su dostupne za studije svih oblasti, na svim jezicima instrukcija, na državnim i privatnim visokoškolskim institucijama u gorepomenutim zemlјama.
Listu dostupnih institucija možete pronaći na:
http://visegradfund.org/scholarships/instructions/
Profil kandidata:

  • Završene osnovne studije
  • Nema starosne granice za kandidate
  • Kandidati ne moraju biti vezani za univerzitet (ne morate biti student ili zaposleni na univerzitetu) da bi mogli da se prijave za stipendiju

Kandidati zainteresovani za ovaj program moraju pronaći instituciju na kojoj će pohađati studije i od institucije tražiti dokaz da su primlјeni na program, makar preliminarno (acceptance letter ili mejl kao dokaz).
Prijavu podneti upotrebom on lajn aplikacionog sistema na adresi: http://applications.visegradfund.org/Create.aspx?t=1, a zatim odštampati i zajedno sa potrebnom dokumentacijom poslati na adresu Fonda:
International Visegrad Fund
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Slo­vak Republic
Instrukcije za prijavu i spisak potrbne dokumentacije na adresi:
http://visegradfund.org/scholarships/instructions/
Rok za prijavu: 31. januar svake godine
Odabrani kandidati u okviru ovog programa primaće stipendiju u visni 2 300 evra po semestru, a institucija na kojoj će kandidat studirati 1 500 evra po semestru po stipendisti.
Stipendisti od matične zemlјe do institucije domaćina imaju više od 1 500 kilometara mogu aplicirati za dodatak na konto troškova puta.
Više o programu videti na: http://visegradfund.org/scholarships/

 
Preuzmi tekst
Datum: 2.12.2014.Stipendije Francuske Vlade za 2015/16. godinuStipendije Francuske Vlade za 2015/16. godinu

U želјi da podstakne mobilnost studenata, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji, raspisuju novi konkurs za dodelu stipendija za 2015-2016. godinu za studente iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj. 

  1. Stipendije za master 2 studije (sve oblasti):

 http://www.institutfrancais.rs/pdf/Bourse-Master2-SR.pdf

  1. Stipendije za doktorske studije u komentorstvu:

http://www.institutfrancais.rs/pdf/Bourse-Doctorat-SR.pdf
Napomena: upis na visokoškolsku ustanovu (fakultet, Visoku školu itd.) i prijavlјivanje za stipendiju su 2 odvojene procedure; studenti treba pažlјivo da prate rokove za upis na studijski program koji su izabrali.

  1. Stipendije u okviru Kopernik programa - post-master nivo (za inženjere, ekonomiste i pravnike koji govore francuski jezik): http://www.institutfrancais.rs/pdf/Bourse-Copernic-SR.pdf

Rok za prijavu: 05. mart 2015. godine
Više informacija videti na:
http://www.institutfrancais.rs/srp/06b.html
http://www.serbie.campusfrance.org/node/114474

 
Preuzmi tekst
Datum: 2.12.2014.Konkursi Zadužbine AndrejevićKonkursi Zadužbine Andrejević

U četvrtak 27. novembra 2014. godine Zadužbina Andrejević je raspisala:

XXXVIII KONKURS ZA OBJAVLjIVANјE PRIREĐENIH DOKTORSKIH DISERTACIJA, MAGISTARSKIH TEZA, SPECIJALISTIČKIH RADOVA I NAUČNIH STUDIJA
I
XXIII KONKURS ZA OBJAVLjIVANјE PRIREĐENIH MASTER RADOVA

Rok za prijavu: 30. decembar 2014. godine
Više o programu, načinu i uslovima prijave videti na:
http://zandrejevic.rs/otvaranje-38-i-13-konkursa/

 
Preuzmi tekst
Datum: 21.05.2014.PREDSTAVLJNJE KNJIGAU subotu, 31. maja 2014. godine, sa početkom u 18.00 časova, u amfiteatru Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, održaće se predstavlјanje knjiga:

Sport i kriminal

(Evagelia Boli, Dragan A. Popović, Ankica Hošek-Momirović)

Kondiciona priprema sportista

(Miladin Petković, Miloš Popović).

O knjizi Sport i kriminal govoriće dr Nenad Živanović, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu,

a o knjizi Kondiciona priprema sportistagovoriće dr Vladimir Koprivica, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.


 
 
Datum: 10.05.2014.OBNOVIMO STARU ZGRADU UČITELJSKE ŠKOLETV prilog o akciji obnove stare zgrade učiteljske škole u jagodini


 
 
Datum: 09.05.2014.DRŽAVNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA DRŽAVNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA NA FAKULTETU PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI
Subota, 10.maj 2014.


DRŽAVNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA - Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini 10. maja 2014. biti održano 47. državno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola. Na ovom takmičenju učestvovaće 350 najboljih mladih matematičara iz cele Srbije.

 
 
Datum: 05.05.2014.HOR FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI U EMISIJI ''ŽIKINA ŠARENICA'' 
 
Datum: 30.04.2014.Sajam obrazovanja u Kragujevcu

 
 


Datum: 29.04.2014.Izveštaj sa naučnog skupa Književnost za decu u nauci i nastaviNaučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, 11. i 12. aprila 2014. održan je tradicionalni naučni skup posvećen proučavanjima književnosti za decu sa aspekta nauke o književnosti, lingvistike i metodike nastave jezika i književnosti.

Ove godine skup je započeo 11. aprila književnim susretom sa Dejanom Aleksićem. U razgovoru s književnikom, koji je vodila doc. dr Snežana Marković, učestvovali su i studenti Fakulteta i učenici osnovnih škola „17. oktobar“ i „Milan Mijalković“ – Vuk Petrović, Staša Rakić, Minja Molović i Iva Jovanović. Program je upotpunjen učešćem Nikole Jankovića, učenika muzičke škole „Vladimir Đorđević“ iz Jagodine.      

Istog dana u čitaonici Fakulteta održana je promocija izdanja objavlјenih između dva naučna skupa. Predstavlјen je zbornik radova sa prethodnog skupa, monografija Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina (1993–2013), knjige profesora Miloša Kovačevića Lingvistika kao srbistika, U odbranu srpske ćirilice i Srpski pisci u ozračju stilistike. Na kraju je predstavlјena i monografija nastavnika Fakulteta, prof. dr Violete Jovanović i doc. dr Ilijane Čutura, Književnost za decu i mlade – poetika i tumačenja. Susret su organizovali bibliotekari Svetlana Stevanović i Mileva Lukić, a govorili su Miloš Kovačević, Zona Mrkalј, Saša Knežević, Mihailo Šćepanović, Tiodor Rosić, Violeta Jovanović i Ilijana Čutura.  Program su upotpunili učenici drugog razreda Osnovne škole „17. oktobar“ Staša Rakić i Vuk Petrović.

U subotu, 12. aprila, skup je nastavlјen naučnim izlaganjima organizovanim u okviru plenarne sednice i izlaganja u tematskim sekcijama. Predsedavali su prof. dr Miloš Kovačević, prof. dr Violeta Jovanović i prof. dr Tiodor Rosić. U plenumu su izlagali profesori Ljilјana Pešikan-Ljuštanović, Miomir Milinković, Zona Mrkalј i Sreto Tanasić, a njihovi referati odnosili su se na teme kojima su bile posvećene sekcije.

Tradicionalno, prva sekcija bila je posvećena jezičko-stilskim odlikama savremene književnosti za decu. Druga sekcija je, zbog brojnosti prijavlјenih izlagača, bila podelјena u dve podsekcije koje su se bavile aktuelnim tendencijama u srpskoj prozi za decu, dok je treća – takođe već tradicionalno – obuhvatila različita pitanja savremenih metodičkih tumačenja književnosti za decu. Kao i prethodni, i ovaj skup je bio posvećen jednom svojom sekcijom stvaralaštvu jednog srpskog autora. Ove godine bio je to Dušan Radović, o čijim su dramskim i proznim tekstovima govorili izlagači u četvrtoj sekciji.

Sekcijama su predsedavali Jovanka Radić, Tihomir Petrović, Branko Ristić, Dijana Vučković i Milentije Đorđević.

Na skupu je podneseno preko 40 referata čiji su izlagači iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Makedonije. Posebno je zadovolјstvo organizatora što su i ovog puta prijavlјeni učesnici sa svih državnih univerziteta u zemlјi i sa dva instituta – Instituta za srpski jezik i Instituta za pedagoška istraživanja.    

Skup je završen plenarnom sednicom na kojoj su predsedavajući podneli izveštaje o radu sekcija, a potom su izneti zaklјučci i predlozi za teme narednog skupa.

Organizacioni odbor skupa činili su Maja Dimitrijević, Branko Ilić, Nina Marković, Snežana Marković, Violeta Jovanović, Tiodor Rosić, Ilijana Čutura i Jelena Spasić.

 

Preuzmi tekst
Datum: 28.04.2014.Predavanja ''Interactive Whiteboards''Pozivamo Vas da 28. aprila 2014. u 12 časova prisustvujete predavanju ''Interactive Whiteboards'' koje će održati Garet Dejvis (Gareth Davies) . Predavanje će biti održano u amfiteatru fakulteta u okviru saradnje sa izdavačkom kućom Oxford University Press iz Velike Britanije. Njime će biti obuhvaćena upotreba iTools-a u nastavi, i pružiće informacije o tome kako se softver za interaktivnu nastavu može efikasno koristiti u nastavi, uz demonstarciju brojnih aktivnosti koje se mogu kreirati i primeniti uz pomoć interaktivne table.

 
 Datum: 09.04.2014.Na Pedagoskom fakultetu: U rege ritmu za novu skolu
Otkriveno spomen obeležje Aleksandru Petroviću, izvedena drama ,,San Crne reke”, otvorena izložba umetničkih fotografija i održan rok-koncertDanas je na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini u okviru manifestacije ,,Fakultet otvorenih vrata” organizovana akcija pod nazivom ,,U ritmu rege za novu školu”, koja treba da deluje kao katalizator na dalji tok realizacije veoma ozbiljnog projekta kojim treba da se revitalizuje stara zgrada Učiteljske škole, koja treba da bude u potpunosti renovirana i odgovori zahtevima najsavremenije nastave.

Pred prepunim amfiteatrom Fakulteta premijerno je prikazana drama ,,San Crne reke” autora Aleksandra Ž. Petrovića i u režiji Sretka Divljana, koju su odlično uigrani izveli studenti Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine. Ova uspela drama, za koju je muziku napisao Miloš Beljaković, javnosti je približila život i delo Aleksandra T. Petrovića, znamenitog srpskog učitelja i potpukovnika.


Aleksandar T. Petrović ( Strelac 1886.- Pirot 1882.) je kao prvi u klasi završio 1906. godine elitnu Učiteljsku šklu u Jagodini. Bio je nosilac najviših prosvetnih i vojnih dlikovanja, pobednik s Crne Reke, čije delo je bilo nadahnuće književnicima koji su ga i učinili besmrtnim.

Otkrivanjem spomen-obeležja Aleksandru T. Petroviću (rad akademskog vajara Ivana Markovića) profesori, studenti i svi zaposleni sa Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine (pravni sledbenik Učiteljskog fakulteta, prethodne Pedagoške akademije i još starije Učiteljske škole) simbolično su vratili delo Aleksandra T. Petrovića srpskoj istoriji, kulturi i prosveti – kako zaborav više ne bi prekrivao njegovu plemenitu životnu posvećenost obrazovanju mladih, sindikalnu borbu za prava učitelja, kao i moralnu doslednost kja je bila jednako nepokolebljiva i u monarhističkom, kao i u komunističkom režimu. Aleksandar T. Petrović jedan je iz plejade neznanih junaka koji su ostavljali pero da bi se latili mača kada je trebalo braniti zemlju da bi na bojnom polju nizali pobede jednako blistave kao i u učionici. Ovakvo ukrštanje pera i mača uzdiglo je Srbiju i odbranio njenu prosvetnu, kulturnu i nacionalnu slobodu, piše u neobično prezentiranoj pozivnici za ovaj nesvakidašnji događaj.

U prisustvu brojnih zvanica, među kojima su bile i mnoge ugledne ličnosti – bivši učenici ove škole, lentu pred spomenikom znamenitom učitelju i pukovniku presekao je Zoltan Nevca, rektor Visoke škole iz grada Baja u Mađarskoj, a spomen obeležje otkrio mr Sretko Divljan, dekan Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine.

Obraćajući se prisutnima Sretko Divljan je u svom karakterističnom stilu istakao da je on dekan samo zajedno sa studentima – inače nije ništa, trava, kako je rekao. Zato će, istakao je, zajedno sa studentima i istrajati i obnoviti i zgradu stare škle, a današnji studenti postaće učitelji i voditi ljude i državu putem istine, kao što je i govorio Sveti Sava, zaključio je Divljan.

Onda se skupu obratio Zoltan Nevc, čije je reči sa mađarskog prevodila Margit Savović, profesor Fakulteta u Jagodini. Rektor Visoke škole iz grada Baja poručio je da zanimanje učitelj znači izvanrednu stvar i da sadašnji studenti treba da budu ponosni što će sutradan učiti mlade i time i nadalje pronositi slavu ove profesije, i na kraju uručio simboličan poklon – sliku sa natpisom i datumom i željom da se revitalizacija stare zgrade završi što pre.

Aleksandar Ž. Petrović, pisac drame ,,San Crne reke” i unuk učitelja i pukovnika Aleksandra T. Petrovića, poručio je okupljenima da profesija učitelj treba da se vrati sebi i svojim pravim korenima jer samo narodi koji slave svoje učitelje imaju budućnost.U prekrasnom parku Fakulteta postavljena je i izložba fotografija članova Foto kluba ,,Jagodina” , a na kraju je održan i usešan rok – koncert u okviru koga su se predstavile rege grupe ,,Mašta bašta” iz Beograda i ,,Za” iz Kruševca.

 

Izvor: noviput.rsDatum: 07.04.2014.U ritmu regea - za novu školu!

Sreda, 9.april 2014. od 11 časova.
Park Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
Vidimo se!

U okviru manifestacije ''U RITMU REGEA - ZA NOVU ŠKOLU'' pored nastupa grupa ''ZAA'' i ''MAŠTA BAŠTA'', biće otkriveno i spomen obeležje Aleksandru T. Petroviću i izvedena premijera drame ''SAN CRNE REKE'' u režiji Sretka Divlјana. U parku fakulteta biće postavlјene izložbe fotografija velikog formata ''Foto kluba Jagodina'' i likovnih radova naših studenata. Neka proleće u parku započne u ritmu umetnosti, obrazovanja i obnove stare zgrade Učitelјske škole!

 
Datum: 02.04.2014.Studenti Pedagoskog fakulteta pokrenuli akciju za pomoc Centru za autizam
Studenti Pedagoškog fakulteta danas su u centru Jagodine postavili kutije za donacije lokalnom Centru za autizam. Ovo je prva akcija u okviru njihovog projekta “Srcem za srce”, koju, menjajući lokacije u gradu, sprovode čitave nedelje.Studenti sa smera domskih vaspitača Pedagoškog fakulteta u Jagodini rešili su da pokažu svoju humanost i organizuju akciju za one kojima je pomoć potrebna. Kutiju za donacije Centru za autizam oni su u ponedeljak postavili u Dom učenika, u utorak na njihov fakultet, a danas u centar grada.

- Danas, na Svetski dan autizma, prikupljamo novac za jagodinski Centar za autizam. Prošlog meseca smo bili kod njih na praksi i videli smo da im je pomoć potrebna, pogotovu za obnovu zgrade, i rešili smo da pomognemo – rekao je Stefan Lazarević, student Pedagoškog fakulteta, i pozvao sve ljude dobre volje da, ukoliko su u mogućnosti, doprinesu ovoj akciji svojom donacijom.
Njihove kutije će danas biti postavljene u centru Jagodine do 18 sati, a narednih dana promeniće lokaciju, o čemu se naši sugrađani mogu informisati i na njihovoj fejsbuk strani.

Kako ova omladina najavljuje – u okviru njihovog projekta “Srcem za srce” biće još akcija u kojima će pomagati i drugim ciljnim grupama.

 

Izvor: noviput.rsDatum: 03.02.2014.Treća medjunarodna konferencija METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE održaće se na Fakultetu pedagoških nauka 14. i 15. juna 2014. godine.Poštovani,

Pozivamo Vas da učestvujete na Trećoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom


„METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE“


koja će se održati 14. i 15. juna 2014. godine na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Cilj Konferencije je
unapređivanje nastave matematike u osnovnoj školi, sagledavanje aktuelnih trendova i problema u savremenom
matematičkom obrazovanju, kao i razvijanje nastavnih kompetencija učitelja.

Tematski okvir skupa
Predviđeno je da se Konferencija odvija u plenarnom radu i radu po sekcijama:

(МАТМ 1) Novi pristupi, trendovi i istraživanja u matematičkom obrazovanju
(МАТМ 2) Multidisciplinarnost u metodici i nastavi matematike
(МАТМ 3) Informacione tehnologije u nastavi matematike
(МАТМ 4) Istorija matematike i matematičkog obrazovanja
(МАТМ 5) Pedagoško-psihološki aspekti matematičkog obrazovanja

Vreme predviđeno za pojedinačna izlaganja je 20 minuta.

Prijava učešća na Konferenciji
Učešće na Konferenciji prijavljuje se na posebnom obrascu (u prilogu poziva) koji treba popuniti na maternjem
jeziku i engleskom jeziku. Prijavu poslati:
a) poštom na adresu Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina (sa naznakom
„za konferenciju MATM2014“) ili
б) e-mail-om na mathserbia@gmail.com sa naznakom „Prijava za MATM2014“.
Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski jezik.

Dinamika Konferencije
Prijava učešća i slanje rezimea do 15.marta 2014. godine.
Slanje gotovih radova do 15. septembra 2014. godine.

Troškovi Konferencije
Troškovi učešća iznose 50€ u dinarskoj vrednosti na dan uplate, a obuhvataju materijale i Zbornik radova
„Metodički aspekti nastave matematike 3“. Troškove prevoza i smeštaja snose učesnici Konferencije.
Druga obaveštenja o konferenciji, načinu plaćanja i preporuke za smeštaj poslaćemo Vam nakon Vaše prijave
teme za konferenciju na e-mail sa koga ste aplicirali.
Predsednik Organizacionog odbora
Prof. mr Sretko Divljan
Dekan Fakulteta pedagoških nauka
 
Program rada treće međunarodne konferencije "METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE MATM2014"
Preuzmi poziv za učešće na konferenciji


 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle