FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Arhiva vesti  

 
 
 
 
 
2013.  
 
2012.  
 
2011.  
 
2010.  
 
2009.  
 
2008.  
 
2007.  
   
2006.  
 
2005.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vesti - arhiva 2006.


Datum: 13.12.2006.
Svečano obeležavanje dana Pedagoškog fakulteta u Jagodini


Prigodnom svečanošću studenti i nastavnici uz brojne evropske i domaće zvanice proslavili dan Pedagoškog fakulteta 13.12.2006. god. u Jagodini. Prisutnima su se obratili dekan prof. mr Sretko Divljan i prodekan prof. dr Violeta Jovanović Pedagoškog fakulteta, kao i gosti iz inostranstva prof. dr Marija Tzani (Atina) i Arto Vartohari (Helsinki).
Program svečane akademije:
Hor Pedagoškog fakulteta (dirigent: Jelena Grkić)
Gaudeamus igitur
J.S. Bach: Psalite Deo Nostro
M. Živković: Struga
Pozdravna reč dekana Fakulteta
Studenti Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (dirigent: Katarina Stanković)
Pijetro Maskanji: Intermeco iz opere Kavalerija rustikana
Bojerka (narodna)
Žorž Bize: Habanera - za solo flautu i gudački orkestar
solista:Neda Arsenijević
Oči čarnije (narodna)
Studenti Pedagoškog fakulteta
Dajte deci škole kakve vole
-ka evropskim standardima-
Studenti Pedagoškog fakulteta
Učiteljsko kolo
Datum:12.12.2006.
Predavanje Marije Tzani
Uvažena prof. dr Maria Tzani Univerziteta u Atini održala je predavanja na teme "Dijalog u obrazovanju" i "Neurološke osnove učenja" studentima Pedagoškog fakulteta. Uz interesantnu diskusiju sa studentima profesorka je pokušala da navede studente da sami izvedu zaključke u vezi sa razlikama između pojmova policy i politic kako bi odgovorili na pitanja ko na čije kreiranje može i zaista ima uticaja i koja je uloga učitelja u tom procesu.
oktobar 2006

Nabavljena je i instalirana interna radio stanica čiji programski sadržaj osmišljavaju studenti Fakulteta u saradnji sa nastavnicima i saradnicima. Interni radio je u 2006. godini bio u fazi pripreme za rad. Sve pripreme i instalacije završene su do 1. 10.2006, te sledi obuka studenta i utvrđivanje programske šeme, koja treba da obuhvati informativne sadržaje koji se odnose na rad na Fakultetu, stručne i pedagoške i zabavne sadržaje.

Mentorski seminar za nastavnike engleskog  jezika činilo je sedam predavanja i sedam radionica. Cilj ovog seminara bio je da nastavnicima pruži podršku u segmentima metodike engleskog jezika bitnim i za rad u mlađim razredima osnovne škole. Kako se na Fakultetu planira formiranje modula za engleski jezik, seminar je podržao istraživanja teorijsko-metodoloških osnova i planiranje kurikuluma za ovaj modul. ". Seminar je činilo sedam predavanja i sedam radionica koje su održali profesori metodike engleskog jezika sa Univerziteta u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, kao i treneri akreditovani od strane Ministarstva prosvete i sporta Srbije i Britanskog Saveta u Beogradu.   

Program  Dete je otac čoveka činili su susreti sa Draganom Lakićevićem i Grozdanom Olujuić (autorima književnih dela u sastavu školske lektire predviđene osnovnoškolskim kurikulumom). Osnovni ciljevi programa jesu: istraživanje novih mogućnosti za tumačenje književnih dela  na osnovu razgovora sa samim autorom, povećanje zainteresovanosti studenata za izučavanje književnosti za decu i metodike književnosti. 


maj 2006

Veliki broj naših nastavnika i saradnika učestvovao je u radu Završne konferencije programa Korak (maj 2006.) u Novom Sadu i Somboru, na kojoj su učestvovali i stručnjaci iz EU i regiona, kao i ministar prosvete i sporta Republike Srbije, Slobodan Vuksanović. Konferencija je obuhvatala izlaganja učesnika, prezentaciju gospođe Tatjane Plevnik (Ministarstvo prosvete Republike Sloevnije), panel diskusiju o ulozi učitelja u savremenoj školi koju je vodio prof. Mati Meri (Univerzitet u Helsinkiju). Saopšenja su štampana u posebnoj publikaciji.

Zamke u nastavi srpskog jezika i književnosti - drugi mentorski seminar održan je u maju 2006. Seminar je imao za cilj da unapredi teorijska znanja učitelja-mentora iz oblasti srpskog jezika, književnosti i metodike srpskog jezika i književnosti. Na taj način učitelji koji su mentori studentima na profesionalnoj praksi mogu podržati studente i u primeni savremenih saznanja, metoda i oblika rada i nastavnih sredstava.   
Programi seminara, odnosno teme predavanja i radionica utvrđene su u saradnji sa učiteljima koji su u blagovremeno sprovedenoj anketi naveli najčešće nedoumice u čijem rešavanju bi im bila dragocena pomoć odgovarajućih stručnjaka.   Predavači na seminaru (dr Milentije Đorđević, mr Ana Jovanović, mr Ilijana Čutura, Branko Ilić, mr Miodrag Pavlović, mr Sanja Golijan, mr Smežana Marković) bili su profesori i asistenti sa Učiteljskog fakulteta u Jagodini, Učiteljskog fakulteta u Somboru, Filozofskog fakulteta u Nišu i Filološkog fakulteta u Kragujevcu. Predavači su osim dobro pripremljenih izlaganja i maštovito urađenih prezentacija polaznicima ponudili i sadržajan štampani materijal koji je poslužio kao osnova za radionaičarski rad, ali i sistematizovani pregled obrađenih tema. Organizacijom seminara Zamke u nastavi srpskog jezika i književnosti i kako ih izbeći Učiteljski fakultet u Jagodini otpočeo je sa realizacijom programa permanentnog stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih škola u Srbiji.


april 2006

U organizaciji Fakulteta, uz finansijsku podršku Programa "Korak", održana je trodnevna aktivnost na preispitivanju planova i programa rada i organizacije prakse. Rad u obliku diskusija u sekcijama i radioničarskog rada u grupama odvijao se u Vrnjačkoj Banji u aprilu 2006. Učesnici su bili svi nastavnici i saradnici Fakulteta, Vidosava Grahovac (Institut za obezbeđivanje kvaliteta u obrazovanju, Beograd), Auli Tum (Univerzitet u Helsinkiju), prof. Marija Cani (Univerzitet u Atini), prof. Ružica Nikolić (PMF Univerziteta u Kragujevcu), Paivi Ahonen i Sari Đaković (program "Korak"). Rezultati rada: kreiranje i usvajanje strukture studijskog programa, kreiranje baze za reformu programa i plana prakse.
Tema jedne od sekcija bila je i diskusija sa potencijalnim partnerima partenra o oblastima za rad na Tempus projektu. Saradnja sa unievrzitetom u Helsinkiju u okviru Tempusa inicirana je od strane Koraka u cilju da se institucionalno umrežavanje Fakulteta sa srodnim, vodećim institucijama u Evropi održava i posle završetka programa (o aktivnostima vezanim za Tempus aplikaciju v. odeljak III.1.).

Doc. Nataša Vukićević, mr Snežana Marković i mr Dušan Ristanović u aprilu 2006. učestovali su u radu okruglog stola o organizaciji i ciljevima prakse u Beogradu. Okrugli sto organizovan je u okviru programa "Korak", uz učešće finskih eksperata i predstavnika brojnih institucija koje se bave obrazovanjem u Srbiji.


mart 2006

Ruka u testu - internacionalni seminar

U okviru programa profesionalnog razvoja nastavnika u Srbiji "Korak", marta 2006. godine na fakultetu je organizovan seminar pod nazivom Ruka u testu. Seminar je imao za cilj da postavi teorijsku osnovu za istraživanje mogućnosti eksperimentalnog rada na polju nastave prirodnih nauka, kao i da da praktične smernice u ovakvom radu. Studenti fakulteta i učitelji-mentori upoznali su se sa osnovnim idejama programa La main a la pate u Francuskoj i mogućnostima realizacije sadržaja prirodnih nauka na predškolskom uzrastu i u mlađim razredima osnovne škole. Predavači na seminaru  bili su: Cecile de Hosson (Univerzitet  Pariz VII), doktor Vera Bojović  (Ministarstvo prosvete i sporta), profesor dr Dušanka Obradović (PMF Novi Sad) i dr Stevan Jokić, rukovodilac projekta i naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke u Vinči.

Naši nastavnici i saradnici (prof. Sretko Divljan, Doc. Violeta Jovanović, mr Ilijana Čutura, Vera Savić) u martu 2006. učestvovali su u radu Okruglog stola internacionalnog karaktera  o organizaciji trostepenih  studija, organizovanog od strane Univerziteta  u Kragujevcu i programa "Korak" u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu. Učesnici: nastavnici i članovi rukovodstva Univerziteta u Helsinkiju, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu, kao i rukovodilac programa "Korak". 

Naši studenti su kao izuzetno aktivni na programu Korak inicirali internacionalnu saradnju i razmenu studenata sa Univerzitetom u Helsinkiju, tako da je marta 2006 godine petoro naših studenata imalo prilike da u okviru sedmodnevne posete Finskoj (19-26. 3. 2006.) bliže upozna obrazovni sistem zemalje čiji učenici na internacionalnim testovima znanja već godinama postižu najbolje rezultate u svetu.  U uzvratnoj poseti finskih studenata našem Fakultetu u maju ove godine imali smo veliko zadovoljstvo da ugostimo Petera, Sari i Riku, studente Univerziteta u Helsinkiju koji su učenicima naših osnovnih škola održali niz časova na kojima su osvedočili svu metodičku inventivnost  obrazovnog sistema iz kojeg dolaze


februar 2006

Međunarodna studentska konferencija Nasilje i škola
, u organizaciji Unije studenata učiteljskih fakulteta Srbije, održana je u februaru 2006. u Kragujevcu. Projekat čini serija aktivnosti, a studenti našeg fakulteta organizovali su ovu konferenciju u saradnji sa programom "Korak" i Univerzitetom u Kragujevcu. Učesnici sa prostora cele bivše Jugoslavije u okviru ove konferencije realizovali su snimanje dva video spota o nasilju u školi. Među predavačima i moderatorima bile su i dr Vesna Trifunović i mr Ilijana Čutura. Nastavno-naučno veće Fakulteta usvojilo je izveštaj o ovoj konferenciji (detaljnije v. odeljak IX).  

Mr Verica Milutinović posetila je sajam Didakta koji je održan 22. i 23. februara 2006. u Hanoveru (Nemačka). Sajam Didakta jedan je od najvećih evropskih sajmova i obuhvata celokupan sektor obrazovanja.  Nastavno-naučno Veće Fakulteta usvojilo je iscrpan izveštaj o poseti.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle