Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Edicija Monografije

 


Ilijana Čutura, MEĐUODNOS PRILOGA I PRILOŠKIH IZRAZA U SAVREMENOM SRPSKOM JEZIKU

KNjIGA SEĆANjA (Učiteljska škola u Jagodini 1920–1940. u sećanju njenih učenika), Ilijana Čutura, Ninoslav Stanojlović (prir.)

Dobrivoje Ž. Stanojević, Marko M. Đorđević, MEDIJI I ŽIVOT BEZ SMISLA

 Ivana Ćirković-Miladinović, AFEKTIVNE STRATEGIJE UČENJA ENGLESKOG KAO STRANOG JEZIKA

Dušan Ristanović, PROJEKTNI MODEL NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA

Mirko Miletić, Marko M. Đorđević, OD ZNAKA DO HIPERTEKSTA

Ilijana Čutura, Violeta Jovanović, NA LIVADICI VEČNOSTI – OD UČITELjSKE ŠKOLE DO FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI (1898–2018)

Jelena Starčević, U POTRAZI ZA SUŠTINOM INDIVIDUALNIH RAZLIKA U INTERKULTURNOJ INTERAKCIJI

Predrag Živković, PEDEUTOLOŠKI OGLEDI

Kristofer Ines, Marija Ševcova, KEMBRIDŽOV UVOD U POZORIŠNU REŽIJU

Aleksandar Ignjatović, OSNOVE FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANjA

Biljana Stojanović, DIDAKTIČKE IGRE U FUNKCIJI RAZVOJA MIŠLjENjA

Vesna Trifunović, Margit Savović SIROMAŠTVO I OBRAZOVANjE

Vesna Trifunović, Marija Cvetković, GRAĐANSKO VASPITANjE I IDENTITET

Vesna Trifunović, OBRAZOVANjE I KULTURNI IDENTITET

Emina Kopas-Vukašinović, PRIPREMA DECE ZA NASTAVU POČETNOG PISANjA

Živorad Marković, STRUKTURA ČASA FIZIČKOG VASPITANjA

Irena Golubović-Ilić, ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Jelena Teodorović, OBRAZOVNA EFEKTIVNOST: Šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu

Marko M. Đorđević,  POLITIKA I MOĆ UBEĐIVANjA

Milan Stanković, Biljana Bojović, Svetlana Ćurčić, PARK FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI

Mirko Dejić, Milana Egerić, Aleksandra Mihajlović, METODIKA MATEMATIKE U RAZREDNOJ NASTAVI

Nenad Vulović, AKTIVNO UČENjE I DIFERENCIJACIJA GEOMETRIJSKIH SADRŽAJA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE

Radmila Milovanović, SOCIJALNE KOMPETENCIJE BUDUĆIH UČITELjA I VASPITAČA

Radmila Milovanović, UVOD U PSIHOLOGIJU

Sunčica Macura, INKLUZIVNO OBRAZOVANjE – KVALITETNO OBRAZOVANjE ZA SVE

Tiodor Rosić, IMANENTNO-KRITIČKE I METODIČKE INTERPRETACIJE