Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Edicija Monografije


Ivana Ćirković-Miladinović, ZASTUPLjENOST AFEKTIVNIH STRATEGIJA UČENjA ENGLESKOG JEZIKA KOD UČITELjA I VASPITAČA

Irena Golubović-Ilić, Emina Kopas-Vukašinović, DEČIJA IGRA I UPOZNAVANjE OKOLINE

Branko Ilić, Maja Dimitrijević, TUMAČENjE I NASTAVA KNjIŽEVNOSTI

 Biljana Stojanović, PROJEKTNI PRISTUP UČENjU ‒ ISKUSTVA VASPITAČA

Marija Stanojević Veselinović, KOMPARATIVNI FRAZEOLOGIZMI U SRPSKOM I NEMAČKOM JEZIKU

Predrag Živković, IDENTITETSKE KARAKTERISTIKE I PROFESIONALNI STATUS NASTAVNIKA NA ODREĐENO VREME

Emina Kopas-Vukašinović, KONTROLA PONAŠANJA DECE I MLADIH: PREVENCIJA I/ILI MOGUĆNOST VASPITNOG DELOVANJA

Jelena Teodorović, UNAPREĐIVANjE KVALITETA RADA ŠKOLA: KAKO POBOLjŠATI ŠKOLE, NASTAVU I UČENIČKE ISHODE

KNjIGA SEĆANjA II (Učiteljska škola u Jagodini 1920–1940. u sećanju njenih učenika), Ilijana Čutura, Ninoslav Stanojlović (prir.)

Olivera Cekić-Jovanović, MULTIMEDIJALNA NASTAVA PRIRODE I DRUŠTVA

Nikola Cvetković, PISCI ZAVIČAJNIH PROSTORA

Sandra Milanović, ORGANIZACIONO-METODIČKE FORME RADA NA ČASU FIZIČKOG VASPITANjA

Aleksandar Ignjatović, VEŽBANjE NA NESTABILNIM PODLOGAMA – PRIMENA U TRENINGU, NASTAVI, REKREACIJI I REHABILITACIJI

Snežana Marković, INTERPRETACIJA NARODNE KNjIŽEVNOSTI U RAZREDNOJ NASTAVI

Vilijam N. Bender, PROJEKTNO UČENJE

Ilijana Čutura, MEĐUODNOS PRILOGA I PRILOŠKIH IZRAZA U SAVREMENOM SRPSKOM JEZIKU

KNjIGA SEĆANjA I (Učiteljska škola u Jagodini 1920–1940. u sećanju njenih učenika), Ilijana Čutura, Ninoslav Stanojlović (prir.)

Ninoslav Stanojlović, POMENIK UČITELjA – NEKADAŠNjIH UČENIKA MUŠKE UČITELjSKE ŠKOLE JAGODINSKE POGINULIH I UMRLIH U  RATOVIMA SRBIJE 1912–1918. GODINE

Dobrivoje Ž. Stanojević, Marko M. Đorđević, MEDIJI I ŽIVOT BEZ SMISLA

 Ivana Ćirković-Miladinović, AFEKTIVNE STRATEGIJE UČENJA ENGLESKOG KAO STRANOG JEZIKA

Dušan Ristanović, PROJEKTNI MODEL NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA

Mirko Miletić, Marko M. Đorđević, OD ZNAKA DO HIPERTEKSTA

Ilijana Čutura, Violeta Jovanović, NA LIVADICI VEČNOSTI – OD UČITELjSKE ŠKOLE DO FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI (1898–2018)

Jelena Starčević, U POTRAZI ZA SUŠTINOM INDIVIDUALNIH RAZLIKA U INTERKULTURNOJ INTERAKCIJI

Predrag Živković, PEDEUTOLOŠKI OGLEDI

Kristofer Ines, Marija Ševcova, KEMBRIDŽOV UVOD U POZORIŠNU REŽIJU

Aleksandar Ignjatović, OSNOVE FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANjA

Biljana Stojanović, DIDAKTIČKE IGRE U FUNKCIJI RAZVOJA MIŠLjENjA

Vesna Trifunović, Margit Savović SIROMAŠTVO I OBRAZOVANjE

Vesna Trifunović, Marija Cvetković, GRAĐANSKO VASPITANjE I IDENTITET

Vesna Trifunović, OBRAZOVANjE I KULTURNI IDENTITET

Emina Kopas-Vukašinović, PRIPREMA DECE ZA NASTAVU POČETNOG PISANjA

Živorad Marković, STRUKTURA ČASA FIZIČKOG VASPITANjA

Irena Golubović-Ilić, ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Jelena Teodorović, OBRAZOVNA EFEKTIVNOST: Šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu

Marko M. Đorđević,  POLITIKA I MOĆ UBEĐIVANjA

Milan Stanković, Biljana Bojović, Svetlana Ćurčić, PARK FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI

Mirko Dejić, Milana Egerić, Aleksandra Mihajlović, METODIKA MATEMATIKE U RAZREDNOJ NASTAVI

Nenad Vulović, AKTIVNO UČENjE I DIFERENCIJACIJA GEOMETRIJSKIH SADRŽAJA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE

Radmila Milovanović, SOCIJALNE KOMPETENCIJE BUDUĆIH UČITELjA I VASPITAČA

Radmila Milovanović, UVOD U PSIHOLOGIJU

Sunčica Macura, INKLUZIVNO OBRAZOVANjE – KVALITETNO OBRAZOVANjE ZA SVE

Tiodor Rosić, IMANENTNO-KRITIČKE I METODIČKE INTERPRETACIJE