Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Monografije


Ćirković-Miladinović I., (2024). Zastupljenost afektivnih strategija učenja engleskog jezika kod učitelja i vaspitača. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Golubović-Ilić I., Kopas-Vukašinović E. (2023). Dečija igra i upoznavanje okoline. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Ilić B., Dimitrijević M. (2023). Tumačenje i nastava književnosti. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Stojanović B. (2023). Projektni pristup učenju ‒ iskustva vaspitača. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Stanojević Veselinović M. (2023). Komparativni frazeologizmi u srpskom i nemačkom jeziku. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Živković P. (2023). Identitetske karakteristike i profesionalni status nastavnika na određeno vreme. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Kopas Vukašinović E. (2021). Kontrola ponašanja dece i mladih: prevencija i/ili mogućnost vaspitnog delovanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Teodorović J. (2021). Unapređivanje kvaliteta rada škola: kako poboljšati škole, nastavu i učeničke ishode. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Cekić-Jovanović, O. (2020). Multimedijalna nastava prirode i društva. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Milanović S. (2020). Organizaciono-metodičke forme rada na času fizičkog vaspitanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Ignjatović A. (2020). Vežbanje na nestabilnim podlogama – primena u treningu, nastavi, rekreaciji i rehabilitaciji. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Marković S. (2020). Interpretacija narodne književnosti u razrednoj nastavi. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Bender N. V. (2020). Projektno učenje. Beograd: Clio – Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Čutura I. (2020). Međuodnos priloga i priloških izraza u savremenom srpskom jezika. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Ćirković-Miladinović, I. (2019). Afektivne strategije učenja engleskog kao stranog jezika. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Ristanović, D. (2019). Projektni model nastave prirode i društva. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Miletić M., Đorđević M. M. (2018). Od znaka do hiperteksta. Jagodina – Beograd: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu – Agencija Serbika.

Čutura I., Jovanović V. (2018). Na livadici večnosti – od Učiteljske škole do Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini (1898–2018). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Starčević, J. (2018). U potrazi za suštinom individualnih razlika u interkulturnoj interakciji. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Živković, P. (2018). Pedeutološki ogledi. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Stanković, M. Bojović, B. Ćurčić, S. (2017). Park Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Stojanović, B. (2017). Didaktičke igre u funkciji razvoja mišljenja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Golubović-Ilić, I. (2017). Istraživačke aktivnosti u nastavi prirode i društva. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Đorđević M. M. (2016). Politika i umeće ubeđivanja. Političko besedništvo u Srbiji u vreme višepartizma 1990–2003. Beograd: Prosveta.

Milovanović, R. (2016). Socijalne kompetencije budućih učitelja i vaspitača. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Marković, Ž. (2016). Struktura časa fizičkog vaspitanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Teodorović, J. (2016). Obrazovna efektivnost: šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Ignjatović, A. (2016). Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Marković, S. Marković, N. (2015). Od Muške učiteljske škole do Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini / From Men’s Teacher Training School to Faculty of Education in Jagodina. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Trifunović, V. (2015). Obrazovanje i kulturni identitet. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Vulović, N. (2015). Horizontalna povezanost nastave matematike sa nastavom drugih predmeta u petom razredu osnovne škole. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Rosić, T. (2015). Imanentno-kritičke i metodičke interpretacije. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Dejić, M., Egerić, M., Mihajlović, A. (2015). Metodika matematike u razrednoj nastavi. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Macura, S. (2015). Inkluzivno obrazovanje – kvalitetno obrazovanje za sve. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Kopas- Vukašinović, E. (2014). Priprema dece za nastavu početnog pisanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Milovanović, R. (2014). Uvod u psihologiju. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Rosić, T. (2013). Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina 1993–2013. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Jovanović, V. Čutura, I. (2013). Književnost za decu i mlade – poetika i tumačenja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Ignjatović, A. i Radovanović, D. (2013). Fiziološke osnove treninga sile i snage. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Rosić, T. (2013). Imanentno-metodičko tumačenje pesničkog teksta. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Ješić, D. (2013). Metodika vaspitnog rada. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.

Janjić, M. i Čutura, I. (2012). Prostor, vreme, društvo – susreti u jeziku. Izabrani ogledi iz savremene srbistike. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Trifunović, V. Cvetković, M. (2012). Građansko vaspitanje i identitet. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Vulović, N. (2012). Aktivno učenje i diferencijacija geometrijskih sadržaja u početnoj nastavi matematike. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.

Trifunović, V. i Cvetković, M. (2012). Građansko vaspitanje i identitet. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Budimir-Ninković, G. (2012). Stilovi života i vrednosti roditelja i dece. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Mijajlović, B. i Ivanović, R. (2010). Od prirodnih brojeva do oktava. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Milovanović, R. (2010). Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Jovanović B. i Stanojević, V. (2010). Reforma studijskih programa za obrazovanje učitelja. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Kopas-Vukašinović, E. (2010). Predškolski programi u Srbiji. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Ristanović, D. (2010). Heuristički model nastave. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Marković, Ž. (2009). Planiranje nastave fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na fizičku obrazovanost učenika. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Budimir-Ninković, G. (2009). Savremena porodica i škola. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Rosić, T. (2009). Metod naprednog tekstualnog predstavljanja. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Trifunović, V. i Savović, M. (2008). Siromaštvo i obrazovanje. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Trifunović, V. (2008). Obrazovanje i religija. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Golubović-Ilić, I. (2008). Individualizacija nastave prirode i društva. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Vulović, V. (2008). Neki metodički, psihološki i metodološki aspekti učenja i istraživanja matematike.  Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini – Užice: Učiteljski fakultet.

Rosić, T. (2007). Pesnički vidovi ironije. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini – Beograd: Srpska škola.

Divljan, S. (2007). Metodika nastave likovne kulture za predškolski uzrast. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Jovanović, B. i Knežević-Florić, O. (2007). Osnovi metodologije pedagoških istraživanja sa statistikom. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Petrović, R. (2006). Antropološko-etički ogledi. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.