Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Master akademske studije


Zbog produžetka prvog konkursnog roka za upis na master akedemske studije, nastava počinje u ponedeljak, 25. oktobra 2021. godine, prema utvrđenom rasporedu.


KONKURSI ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 studijski program MAS Učitelj
 studijski program MAS Vaspitač
 studijski program MAS Profesor predmetne nastave
 studijski program MAS Liderstvo u obrazovanju
 studijski program MAS Obrazovne politike


Prijavni listovi 


  Vrhunski uslovi studiranja i niže cene školarina

Ciljevi i ishodi

Studijski programi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina rađeni su prema primerima dobre prakse evropskih visokoškolskih institucija (po ugledu, pre svega, na finski obrazovni sistem, ali i na slovenački i grčki). Ishodi obrazovanja podrazumevaju jasne kompetencije budućih učitelja i vaspitača, oslonjene na njihov tradicionalni položaj u sistemu vaspitanja i obrazovanja, ali još više kroz sagledavanje njihove nove uloge kao posrednika između učenika i nastavnih sadržaja, uloge medijatora i organizatora nastave u novom okruženju apsolutne dostupnosti informacija.

Master akademske studije – Učitelj
– sposobnost planiranja, organizovanja i realizacije vaspitno-obrazovnog rada u mlađim razredima osnovne škole;
– student poseduje dovoljno stručnih, teorijskih i metodičkih znanja i veština da može raditi na unapređivanju nastave određenog predmeta;
– student samostalno radi na unapređenju sopstvene nastavne i metodičke prakse, kao i sopstvenih znanja iz oblasti pedagogije i metodike nastave;
– student je osposobljen da koristi veštine i znanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi;
– osposobljenost za realizaciju empirijskih istraživanja.

Master akademske studije – Vaspitač u predškolskim ustanovama
– sposobnost planiranja, organizovanja i realizacije vaspitnog rada u predškolskoj ustanovi;
– student poseduje dovoljno stručnih, teorijskih i metodičkih znanja i veština da može raditi na unapređivanju vaspitnog rada;
– student samostalno radi na unapređenju sopstvene metodičke prakse, kao i sopstvenih znanja iz područja predškolskog vaspitanja;
– student je osposobljen da koristi veštine i znanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju neophodnim stručnim zvanjima;
– osposobljenost za realizaciju empirijskih istraživanja.

Master akademske studije – Vaspitač u domovima
– student temeljno poznaje i razume teorijska i praktična dostignuća iz oblasti domskog vaspitanja i obrazovanja;
– student poseduje veštine rešavanja konkretnih vaspitnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
– osposobljenost za kontinuirano stručno usavršavanje i primenjivanje inovacija iz struke;
– student samostalno radi na unapređenju sopstvene metodičke prakse, kao i sopstvenih znanja iz područja domskog vaspitanja;
– student je osposobljen da koristi veštine i znanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju neophodnim stručnim zvanjima;
– osposobljenost za realizaciju empirijskih istraživanja u uslovima domskog vaspitanja.

Master akademske studije – Obrazovanje profesora predmetne nastave
Opšti cilj master studijskog programa za Obrazovanje profesora predmetne nastave je da, u kontekstu znanja iz oblasti iz kojih se realizuje nastava određenog predmeta, studenti razviju kompetencije neophodne za samostalni rad nastavnika predmetne nastave. Studenti treba da steknu osnovna znanja, veštine i sposobnosti značajne za posao nastavnika predmetne nastave kroz obavezni deo pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja i praksu u školi, kao i viši nivo kompetencija, zavisno od toga koje izborne predmete budu birali.

Master akademske studije – Obrazovne politike
Uloga studijskog programa je da obezbedi kompetentno učestvovanje stručnjaka iz oblasti obrazovnih politika u razvoju, realizaciji i praćenju obrazovnih politika na različitim nivoima obrazovanja kao i kreiranju buduće reformske politike u oblasti obrazovanja. Polaznici studijskog programa će se biti osposobljeni za metodološki utemeljenu analizu i evaluaciju nacionalnih i evropskih obrazovnih politika, razumevanje i kritičku analizu šireg društvenog i političkog konteksta obrazovanja u kontekstu reformi obrazovnog sistema, kao i razumevanje uloge i nadležnosti različitih aktera u kreiranju i sprovođenju obrazovnih politika. Takođe, oni će steći znanja neophodna za analiziranje ključnih elemenata vezanih za upravljanje i finansiranje obrazovanja, obezbeđenje pravednosti i efikasnosti obrazovanja, kao dela obrazovnih politika, i sprovođenje istraživanja manjeg obima u oblasti obrazovanja i obrazovnih politika.