Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Master akademske studije

 


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini (drugi konkursni rok)


PRELIMINARNA RANG LISTA kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini (drugi konkursni rok)

Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija

Konkurs – MAS Učitelj
Konkurs – MAS Domski vaspitač
Konkurs – MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
Konkurs – MAS Obrazovne politike
Konkurs – MAS Liderstvo u obrazovanju


KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini


Preliminarna rang lista za upis kandidata na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini (prvi konkursni rok)


KONKURSI ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

U skladu sa dopisom MPNTR svi rokovi za upis na master akademske studije produžavaju se za dve nedelje.

 studijski program MAS Učitelj
 studijski program MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 studijski program MAS Vaspitač u domovima
 studijski program MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
 studijski program MAS Liderstvo u obrazovanju
 studijski program MAS Obrazovne politike


Prijavni listovi 


  Vrhunski uslovi studiranja i niže cene školarina

Ciljevi i ishodi

Studijski programi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina rađeni su prema primerima dobre prakse evropskih visokoškolskih institucija (po ugledu, pre svega, na finski obrazovni sistem, ali i na slovenački i grčki). Ishodi obrazovanja podrazumevaju jasne kompetencije budućih učitelja i vaspitača, oslonjene na njihov tradicionalni položaj u sistemu vaspitanja i obrazovanja, ali još više kroz sagledavanje njihove nove uloge kao posrednika između učenika i nastavnih sadržaja, uloge medijatora i organizatora nastave u novom okruženju apsolutne dostupnosti informacija.

Master akademske studije – Učitelj
– sposobnost planiranja, organizovanja i realizacije vaspitno-obrazovnog rada u mlađim razredima osnovne škole;
– student poseduje dovoljno stručnih, teorijskih i metodičkih znanja i veština da može raditi na unapređivanju nastave određenog predmeta;
– student samostalno radi na unapređenju sopstvene nastavne i metodičke prakse, kao i sopstvenih znanja iz oblasti pedagogije i metodike nastave;
– student je osposobljen da koristi veštine i znanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi;
– osposobljenost za realizaciju empirijskih istraživanja.

Master akademske studije – Vaspitač u predškolskim ustanovama
– sposobnost planiranja, organizovanja i realizacije vaspitnog rada u predškolskoj ustanovi;
– student poseduje dovoljno stručnih, teorijskih i metodičkih znanja i veština da može raditi na unapređivanju vaspitnog rada;
– student samostalno radi na unapređenju sopstvene metodičke prakse, kao i sopstvenih znanja iz područja predškolskog vaspitanja;
– student je osposobljen da koristi veštine i znanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju neophodnim stručnim zvanjima;
– osposobljenost za realizaciju empirijskih istraživanja.

Master akademske studije – Vaspitač u domovima
– student temeljno poznaje i razume teorijska i praktična dostignuća iz oblasti domskog vaspitanja i obrazovanja;
– student poseduje veštine rešavanja konkretnih vaspitnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
– osposobljenost za kontinuirano stručno usavršavanje i primenjivanje inovacija iz struke;
– student samostalno radi na unapređenju sopstvene metodičke prakse, kao i sopstvenih znanja iz područja domskog vaspitanja;
– student je osposobljen da koristi veštine i znanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju neophodnim stručnim zvanjima;
– osposobljenost za realizaciju empirijskih istraživanja u uslovima domskog vaspitanja.

Master akademske studije – Obrazovanje profesora predmetne nastave
Opšti cilj master studijskog programa za Obrazovanje profesora predmetne nastave je da, u kontekstu znanja iz oblasti iz kojih se realizuje nastava određenog predmeta, studenti razviju kompetencije neophodne za samostalni rad nastavnika predmetne nastave. Studenti treba da steknu osnovna znanja, veštine i sposobnosti značajne za posao nastavnika predmetne nastave kroz obavezni deo pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja i praksu u školi, kao i viši nivo kompetencija, zavisno od toga koje izborne predmete budu birali.

Master akademske studije – Obrazovne politike
Uloga studijskog programa je da obezbedi kompetentno učestvovanje stručnjaka iz oblasti obrazovnih politika u razvoju, realizaciji i praćenju obrazovnih politika na različitim nivoima obrazovanja kao i kreiranju buduće reformske politike u oblasti obrazovanja. Polaznici studijskog programa će se biti osposobljeni za metodološki utemeljenu analizu i evaluaciju nacionalnih i evropskih obrazovnih politika, razumevanje i kritičku analizu šireg društvenog i političkog konteksta obrazovanja u kontekstu reformi obrazovnog sistema, kao i razumevanje uloge i nadležnosti različitih aktera u kreiranju i sprovođenju obrazovnih politika. Takođe, oni će steći znanja neophodna za analiziranje ključnih elemenata vezanih za upravljanje i finansiranje obrazovanja, obezbeđenje pravednosti i efikasnosti obrazovanja, kao dela obrazovnih politika, i sprovođenje istraživanja manjeg obima u oblasti obrazovanja i obrazovnih politika.