Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Конкурс за најбоље студентско ликовно остварење


Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, према Правилнику о награђивању студената (тачка 5, став 2) расписује КОНКУРС ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТСКО ЛИКОВНО ОСТВАРЕЊЕ за 2023. годину.

Тема овогодишњег конкурса је Портрет Сретена Аџића. Ликовни радови могу бити у форми цртежа, слике, колажа, асамблажа, графике, скулптуре, фотографије или дигиталне графике. Студенти могу конкурисати са по једним радом у ликовној техници по свом избору. Конкурс је отворен за студенте свих година и свих нивоа студија.

Фотографију рада са личним подацима (име, презиме, студијски програм, година студија, контакт телефон и мејл адреса) студенти могу послати на мејл mialukovac@yahoo.com најкасније до 15. новембра 2023. године. Све информације о току конкурса и награди студенти ће добити на мејл наведен у пријави.

Победнички рад трајно остаје у власништву Факултета педагошких наука након излагања у галерији „Гинкоˮ. Победник конкурса добија диплому и награду у износу од 3.000,00 динара које ће му бити уручене у оквиру прославе Дана Факултета 2023. године.

Издавачки савет Центра за издавачку делатност Факултета педагошких наука образује посебну комисију за одабир најбољег студентског ликовног остварења.

Предложени чланови конкурсне комисије:

1. Проф. Слободан Штетић
2. Ванр. проф. др Миа Арсенијевић
3. Ванр. проф. др Милош Ђорђевић
4. Доц. др Богдан Штетић
5. Асс. мср Јована Ђорђевић
6. Асс. мср Нина Еремић

Конкурс