Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262


Obaveštenje za studente prve godine

Osnovni podaci potrebni za organizaciju onlajn nastave


KONKURSI ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

U skladu sa dopisom MPNTR svi rokovi za upis na master akademske studije produžavaju se za dve nedelje.

studijski program MAS Učitelj
studijski program MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
studijski program MAS Vaspitač u domovima
studijski program MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
studijski program MAS Liderstvo u obrazovanju
studijski program MAS Obrazovne politike

Prijavni listovi 


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

U skladu sa dopisom MPNTR svi rokovi za upis na doktorske akademske studije produžavaju se za mesec dana.

studijski program DAS – Doktor nauka – metodika nastave

Prijavni listovi 


Organizacija nastave u prvom semestru

Nastava na svim godinama osnovnih akademskih studija na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini počinje 21. septembra i biće organizovana onlajn putem.

Prijem studenata prve godine biće 21. septembra na Fakultetu u više termina, o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni. Tog dana studenti će imati priliku da se sretnu sa profesorima, upoznaju sa programom nastavnih predmeta, načinom rada i ocenjivanja na pojedinačnim predmetima koje će slušati i polagati u prvom semestru.


Bliže informacije o realizaciji nastave i prijemu studenata prve godine biće blagovremeno objavljene na sajtu Fakulteta.

Poziv za studente na završnoj godini učiteljskih fakulteta i za studente na master studijama učiteljskih fakulteta

Uputstvo za prijavu za volontiranje
Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021
Uputstvo o merama zaštite
Školske uprave (kontakti)


Dopis Ministarstva prosvete – Spisak kovid bolnica po univerzitetskim centrima


 KONKURS ZA NAJBOLjE STUDENTSKO
STRUČNO ILI UMETNIČKO OSTVARENjE


Obaveštenje za studente o predstojećim ispitnim rokovima

U skladu sa drastičnim pogoršanjem epidemiološke situacije, uprava Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini preporučila je:

  1. da se, gde god je to moguće, provere znanja obave bez fizičkog prisustva nastavnika i studenata
  2. da, prema preporuci ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o uvođenju dodatne mogućnosti za polaganje ispita. studenti u avgustovskom roku (nadoknada aprilskog- od 20.jula do 5.avgusta) mogu prijaviti i polagati sve ispite, bez obzira na to u kom su semestru pohađali nastavu
  3. da se ne upisuju ocene u indekse ukoliko to zahteva dodatni termin, s obzirom na trenutnu situaciju
  4. da se koristi prijava ispita u vord formatu prema uputstvima pojedinih nastavnika (model je na sajtu)

 Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu


Obaveštenje za učitelje i vasppitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme)


OBAVEŠTENjE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGIM SRODNIM FAKULTETIMA


Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2020/2021. godinu


Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/2021. godinu.


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu


UPUTSTVO ZA STUDENTE I ZAPOSLENE – MERE OPREZA ZBOG POJAVE KORONA VIRUSA


ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA


Velika akcija – knjige po specijalnim cenama!

 
 

Kontakt

Milana Mijalkovića 14,         35000 Jagodina

035 223 805

pefjagodina@pefja.kg.ac.rs