Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОСС Струковна медицинска сестра васпитач


Распоред часова за школску 2022/23. годину – ОСС Струковна медицинска сестра васпитач


Упуство за регистрацију и коришћење „Moodle“ платформе


Планови рада:

Хигијена и превентивна медицина План рада
Информатика у здравству План рада
Орално здравље и орална хигијена План рада
Рано учење и афективно везивање План рада
Изборни предмет 2.
Медицинска психологија
План рада
Изборни предмет 3.
Физикална и рехабилитациона
медицина у дечјем узрасту
План рада