Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Spiskovi studenata školska 2022/2023.


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Preuzmi sve spiskove (.ZIP)


Studijski program Učitelj


I godina
           


II godina
            


III godina
            


IV godina
            


IV godina – Grupe
            


Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama


I godina
           


II godina
            


III godina
            

III godina – podela u tri grupe
            


IV godina
            


IV godina – Grupe
            


Studijski program Vaspitač u domovima


I godina
           


II godina
            


III godina
            


MASTER AKADEMSKE STUDIJE