Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Spiskovi studenata školska 2023/2024.


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Preuzmi sve spiskove (.ZIP)


Studijski program Učitelj


I godina
           


II godina
            


III godina
            


IV godina
            


Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama


I godina
           


II godina
            


III godina
            

III godina – Podela u dve grupe za vežbe
   


IV godina
            


Studijski program Vaspitač u domovima


I godina
           


II godina
            


III godina
            


Podela po grupama za METODIČKE PRAKTIKUME:

IV godina OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama (tri grupe)
IV godina OAS Učitelj (dve grupe)
III godina OAS Učitelj (dve grupe)


MASTER AKADEMSKE STUDIJE


Spisak studenata po izbornim predmetima – jesenji semestar 2023/2024.