Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Спискови студената школска 2019/2020.


Списак студената за изборни предмет 2019/20 – јесењи семестар

Мастер учитељ
Мастер васпитач у предшколским установама
Мастер васпитач у домовима
Мастер образовање професора предметне наставе
Основне академске студије


Студијски програм Учитељ

I година
           


II година
            


III година
            


IV година
            


Студијски програм Васпитач у предшколским установама

I година
           


II година
            


III година
            


IV година
            


Студијски програм Васпитач у домовима

I година
           


II година
            


III година