Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

КРАТКИ ПРОГРАМИ СТУДИЈА на Факултету педагошких наука у Јагодини


Факултет педагошких наука у Јагодини, од академске 2022/23. године, организује упис на Кратке програме студија, које акредитује Национални савет за образовање.

Циљ увођења КП у образовни систем Републике Србије јесте да се у кратком временском периоду омогући ефектно и ефикасно образовање и обука стручњака за конкретан посао на основу исказане потребе послодавца.

Кратки програми студија треба да оспособе полазнике за занимања која су потребна послодавцима у приватном и државном сектору, а за које тренутно нема адекватне едукације.

У понуди је пет кратких програма студија:
ДАДИЉА
РУКОВОДИЛАЦ ТИМА
МЕНТОР ЗА ШКОЛСКО УЧЕЊЕ
ГЕРОНТОЛОШКИ ДРУЖБЕНИК
АСИСТЕНТ ЗА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Детаљније: https://pefja.kg.ac.rs/kratki-programi/