Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

8. НАУЧНИ СКУП KЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ 2. јун 2023. године


Поштовани,

            Традиционални научни скуп Књижевност за децу у науци и настави, осми по реду, биће одржан 2. јуна 2023. године на Факултету педагошких наука у Јагодини. Као и раније, скуп ће бити посвећен проучавању књижевности за децу из перспектива науке о књижевности, лингвистике и методике наставе језика и књижевности.

            Са великим задовољством вас позивамо да учествујете на овом скупу на коме ће се разматрати следеће теме:

 

I          Дечји језик у књижевности за децу

У складу са закључцима претходног скупа, одржаног 2021. године, прва од предложених тема отвара питање односа дечјег говора и језика књижевности за децу. Будући да највиши степен иновативности у језику долази из говора деце, онеобичења у књижевним делима за децу треба сагледати и са лингвостилистичког аспекта, издвајајући стилске фигуре које су одлика дечјег језика.

Са чисто лингвистичког аспекта, могуће је издвојити лексичке јединице из књижевности за децу које су постале општепознате или полисемичне. Циљ ове теме је да допринесе стварању метајезика проучавања књижевности за децу.

 

II         Савремени приступи у проучавању књижевности за децу и младе

Тема је замишљена као најшире постављени оквир за радове посвећене проучавању књижевности за децу у ХХI веку. Подразумева, из књижевнотеоријског угла, разноврсне методолошке перспективе у тумачењу текстова савремених писаца за децу и младе, као и нова читања и промишљања класика ове књижевности. Са методичких полазишта окренута је актуелним питањима рецепције и наставе књижевности у новонасталом животном и школском окружењу.

Циљ је, између осталог, да се утврде и испитају нови облици рецепције уметничког текста, односи које традиционално књижевно дело успоставља према медијима и читаоцима новог доба, као и промене у жанровским формама савремене књижевности за децу.

Важан део предложеног тематског оквира јесу проблеми наставне обраде књижевних текстова у окружењу модерних технологија и откривање потенцијала да се измењени услови школског часа претворе у предности наставне интерпретације текста. Програмски одбор позива методичаре да „сајбер“ животно и наставно окружење искористе за иновативна наставна решења, као и за креацију наставних корелација између различитих школских предмета.

 

III       Научна заснованост и методолошка утемељеност проучавања књижевности за децу

Полазећи од тога да је књижевност за децу специфичан корпус књижевноуметничког стваралаштва и да се за њено проучавање захтева својеврсно адаптирање методологије и научноистраживачке апаратуре, програмски одбор предлаже и овај тематски оквир. Предлог је проистекао из дискусије и закључака претходног научног скупа Књижевност за децу у науци и настави (2021).

Циљ ове теме јесте да отвори критичку дискусију о научним приступима изучавању књижевности за децу, те позивамо учеснике скупа да теми допринесу: прегледним радовима (излагањима која лоцирају почетке и расветљавају развој научно заснованог и методолошки утемељеног изучавања књижевности за децу), метааналитичким студијама, односно упоредним анализама радова с обзиром на њихову типологију, примењену научну апаратуру, аналитичке поступке, резултате, терминологију и сл.

 

IV       Омаж Пеђи Трајковићу

Пеђа Трајковић, књижевник, илустратор, преводилац и велики пријатељ деце и младих, био је и пријатељ нашег Факултета. Прошлог децембра понео је и наше признање Народни учитељ. Оно је било начин да Факултет учини трајном своју захвалност Пеђи Трајковићу и да своје традиционално признање придружи низу најзначајнијих награда које је аутор добио. Позивамо ауторе да његово стваралаштво сагледају и расветле са различитих аспеката: језика и стила његових ауторских текстова и препева, публицистичког рада, широког друштвеног ангажовања у области културе и промоције правих вредности.

 

Радни језици конференције су српски и енглески.  Молимо вас да своје пријаве пошаљете до 20. марта 2023. године на адресу knjizevnost.pefja@gmail.com

О прихватању теме обавестићемо вас до 31. марта 2023. године, након рецензирања апстраката.

На конференцији ћете моћи да излажете непосредно, у просторијама факултета, или слањем снимка свог излагања на електронску адресу.  Време излагања је 10 минута. На дан скупа предвиђена је дискусија посредством видео-конференцијске везе. Пријављеним учесницима доставићемо детаљна упутства за слање снимка и учешће у дискусији.

Котизација за учешће на научном скупу износи 5.000,00 динара (50 евра за учеснике из иностранства), односно 2.500,00 динара за студенте докторских студија (25 евра за докторанде из иностранства). Техничка упутства та уплату котизације послаћемо пријављеним ауторима.  За сва остала питања можете се обратити Организационом одбору на мејл knjizevnost.pefja@gmail.com

 

Срдачно,
Организациони одбор научног скупа
Књижевност за децу у науци и настави

 

Позивно писмо
Пријавни образац

Invitation (English)
Proposal submission (English)

Програм 8. научног скупа „Књижевност за децу у науци и настави”