Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

7. NAUČNI SKUP KNjIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI 14. i 15. maj 2021.


IZVEŠTAJ SA
7. NAUČNOG SKUPA
KNjIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI
14. i 15. maj 2021. godine

 

Zbog posebnih okolnosti u kojima se odigrao sedmi po redu naučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi, došlo je do izmena u odnosu na uobičajeni način rada. Skup se odvijao putem onlajn platforme, a nakon plenarnih izlaganja usledila je diskusija o snimcima izlaganjima koje su učesnici mogli pogledati na stranici posvećenoj skupu. Plenarna izlaganja, na samom početku, donose analizu metodičkog aspekta rada Jovana Ljuštanovića, doprinosa Radoja Simića proučavanju književnosti za decu, kao i analizu školskih pesama Duška Trifunovića. Sedmi po redu, bijenalni naučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi imao je 42 prijavljena učesnika iz zemlje i regiona. Među učesnicima je i pet učesnika iz Crne Gore, kao i jedan učesnik iz Bugarske. Prijavljena su 33 referata, a na stranici posvećenoj skupu učesnici su mogli pogledati 19 izlaganja koja donose lingvostilističku, metodičku i književnoteorijsku analizu književnosti za decu. Izlaganja su grupisana u četiri radne celine:
1. Jezik književnosti za decu i mlade u 21. veku
2. Nova čitanja klasika književnosti za decu i mlade
3. Inovativni metodički pristupi književnosti za decu i mlade
4. Jovan Ljuštanović i Radoje Simić kao proučavaoci književnosti za decu

U okviru diskusije nije bilo podele na sekcije, već su svi učesnici imali priliku da uzmu učešća u diskusiji i prokomentarišu izlaganja. Radovi sa skupa će biti štampani u zborniku koji je već tradicionalan u ediciji Posebna izdanja.

 

 


 

Plenarna izlaganja

 

Olivera V. Radulović

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Metodička delatnost Jovana Ljuštanovića

 

Milka V. Nikolić

Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
Obrazovni potencijal stilističkih istraživanja Radoja Simića (roman Seobe Miloša Crnjanskog)

 

Miloš  M. Kovačević

Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet / Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
Jezičke školske igre Duška Trifunovića

 


I Jezik književnosti za decu i mlade u 21. veku

 

Miomir Z. Milinković

Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Fantastika i naučna fantastika u književnosti za decu i mlade – komparativni pristup

 

Branko S. Ristić

Univerzitet Priština – Kosovska Mitrovica, Učiteljski fakultet
Biblijsko-mitološke i folklorne ideje i animalističke slike u prozi za decu Tiodora Rosića

 

Andrijana A. Nikolić

Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
Motivi fantastike u romanu „Na putu za Dardel” Slobodana Zorana Obradovića i u pripovjednoj prozi „Zapisi iz hodnika vremena” Aleksandra Obradovića

 

Marina V. Kebara

Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
Semantičke kategorije dečjeg dijaloškog govora kao precedentni modeli u tekstovima umetničkog i folklornog diskursa

 

Milutin  B. Đuričković

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, Kruševac
Dramsko stvaralaštvo za decu srpskih pisaca sa Kosova i Metohije

 

Jelena Lj. Spasić

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
Globalizacijski procesi u romanu Leto kad sam naučila da letim Jasminke Petrović

 

Marija S. Raković

Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Centar za proučavanje jezika i književnosti
Jezičko-stilske odlike knjiga za decu Dejana Aleksića

 


II Nova čitanja klasika književnosti za decu i mlade

 

Dušanka V. Popović

Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
Nova čitanja jednog lutka – Pinokio u svjetlu savremenih kulturoloških gibanja i digitalnog doba

 

Sofija S. Kalezić-Đuričković

Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
Recepcija romana za djecu

 

Dušica M. Potić

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Pirot
Akustički aspekt srpske poezije za decu

 Bojana M. Veljović Popović
Julijana S. Despotović

Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
Dijalektizmi kao stilsko obeležje Ršumovićeve proze Tri čvora na trepavici

 

Bojana B. Udovičić

Osnovna škola „Slobodan Sekulić“ Užice
Motiv prijateljstva u romanima Mali princ Antoana de Sent Egziperija i Agi i Ema Igora Kolarova

 


III Inovativni metodički pristupi književnosti za decu i mlade

 

Dijana Lj. Vučković

Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet
Recepcija priče sa nenormativnom rodnom karakterizacijom likova od strane učenika petog razreda osnovne škole

 

Marinel A. Negru
Brinduša T. Žujka
Virđinija A. Popović

Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Inovativni metodički pristupi književnosti za decu na rumunskom jeziku u mlađim razredima osnovne škole

 

 Jelena P. Veljković Mekić
Dragana O. Dragutinović
Bojana N. Nikolić
Emilija J. Popović

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš
Bajkovito putovanje za predškolce

 

Maja Dimitrijević

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
Čitanje u nastavcima – nova čitalačka praksa na časovima školske lektire

 

Vera Savić

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
Graphic Novels as a Teaching Tool for Raising Intercultural Sensitivity in the Primary English Classroom

 

Ivana R. Ćirković-Miladinović

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
Literature in the EFL classroom: creative activities for online teaching to young learners

 

Nevena M. Mitrović
Irena B. Golubović-Ilić

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
Karakteristične greške studenata – budućih vaspitača u komunikaciji sa decom predškolskog uzrasta

 

Ivana R. Jovanović

Filološka gimnazija, Beograd
Mediološko-verbatološka i stilistička analiza edukativno-informativnog dečjeg veb-sajta Zvrk

 

Sanja S. Petrović

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš
Uticaj vizuelnih didaktičkih materijala na razumevanje, maštu i kreativnost dece prilikom obrade priče na engleskom jeziku

 

Nenad R. Stojković

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”
Autorsko recitovanje i doživljajno čitanje kao oblik metodičkog pristupa nastavi književnosti u mlađim razredima osnovne škole

 

Veselin R. Bulatović

OŠ „Aleksa Đilas Bećo“, Mojkovac, Crna Gora
Tumačenje književnog djela u sistemu problemske nastave

 

Nenad R. Kebara

IP Lira, Kragujevac
Principi neusklađenosti, odstupanja i neumerenosti u građenju priče (u srpskoj književnosti za decu)

 

Đorđe N. Kebara

Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
Okviri priče o hajdučkoj družini u romanu Orlovi rano lete B. Ćopića

 

Olivera V. Urošev Palalić

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Metodički pristup razvoju moralnosti učenika starijeg osnovnoškolskog uzrasta na primerima romana (primenom teorije moralnosti Martina Hofmana)

 

Biljana S. Soleša

Medicinska škola, Kruševac
Tematizacija nasilja u književnosti za decu – model projektne nastave

 

Milica D. Vukadin

Fakultet pedagoških nauka Jagodina, Univerzitet u Kragujevcu
Bibliotherapy in Storytelling with Young and Very Young Learners

 


IV Jovan Ljuštanović i Radoje Simić kao proučavaoci književnosti za decu

 

Milivoje V. Mlađenović

Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru
Doprinos Jovana Ljuštanovića proučavanju drame i pozorištu za decu

 

 Kristina R. Mitić
Sava V. Stamenković

Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Univerzitet u Velikom Trnovu, Filološki fakultet, Bugarska
Proučavanja „dečjeg smeha” ‒ doprinos prof. dr Jovana Ljuštanovića


Zoom parametri za pristup skupu

 

Topic: 7. NAUČNI SKUP KNJIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI 14. i 15. maj 2021.
Time: May 14, 2021 10:00h Belgrade

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81861216616?pwd=dHZ1RDBMeHZ0UFFWTkdxUzJKZDU5Zz09

Meeting ID: 818 6121 6616
Passcode: 940795