Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

7. НАУЧНИ СКУП KЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ 14. и 15. мај 2021.


ИЗВЕШТАЈ СА
7. НАУЧНОГ СКУПА
KЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ
14. и 15. мај 2021. године

 

Због посебних околности у којима се одиграо седми по реду научни скуп Књижевност за децу у науци и настави, дошло је до измена у односу на уобичајени начин рада. Скуп се одвијао путем онлајн платформе, а након пленарних излагања уследила је дискусија о снимцима излагањима које су учесници могли погледати на страници посвећеној скупу. Пленарна излагања, на самом почетку, доносе анализу методичког аспекта рада Јована Љуштановића, доприноса Радоја Симића проучавању књижевности за децу, као и анализу школских песама Душка Трифуновића. Седми по реду, бијенални научни скуп Књижевност за децу у науци и настави имао је 42 пријављена учесника из земље и региона. Међу учесницима је и пет учесника из Црне Горе, као и један учесник из Бугарске. Пријављена су 33 реферата, а на страници посвећеној скупу учесници су могли погледати 19 излагања која доносе лингвостилистичку, методичку и књижевнотеоријску анализу књижевности за децу. Излагања су груписана у четири радне целине:
1. Језик књижевности за децу и младе у 21. веку
2. Нова читања класика књижевности за децу и младе
3. Иновативни методички приступи књижевности за децу и младе
4. Јован Љуштановић и Радоје Симић као проучаваоци књижевности за децу

У оквиру дискусије није било поделе на секције, већ су сви учесници имали прилику да узму учешћа у дискусији и прокоментаришу излагања. Радови са скупа ће бити штампани у зборнику који је већ традиционалан у едицији Посебна издања.

 

 


 

Пленарна излагања

 

Оливера В. Радуловић

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Методичка делатност Јована Љуштановића

 

Милка В. Николић

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет
Образовни потенцијал стилистичких истраживања Радоја Симића (роман Сеобе Милоша Црњанског)

 

Милош  М. Ковачевић

Универзитет у Београду, Филолошки факултет / Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет
Језичке школске игре Душка Трифуновића

 


I Језик књижевности за децу и младе у 21. веку

 

Миомир З. Милинковић

Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице
Фантастика и научна фантастика у књижевности за децу и младе – компаративни приступ

 

Бранко С. Ристић

Универзитет Приштина – Косовска Митровица, Учитељски факултет
Библијско-митолошке и фолклорне идеје и анималистичке слике у прози за децу Тиодора Росића

 

Андријана А. Николић

Факултет за црногорски језик и књижевност, Цетиње
Мотиви фантастике у роману „На путу за Дардел” Слободана Зорана Обрадовића и у приповједној прози „Записи из ходника времена” Александра Обрадовића

 

Марина В. Кебара

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет
Семантичке категорије дечјег дијалошког говора као прецедентни модели у текстовима уметничког и фолклорног дискурса

 

Милутин  Б. Ђуричковић

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац
Драмско стваралаштво за децу српских писаца са Косова и Метохије

 

Јелена Љ. Спасић

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина
Глобализацијски процеси у роману Лето кад сам научила да летим Јасминке Петровић

 

Марија С. Раковић

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Центар за проучавање језика и књижевности
Језичко-стилске одлике књига за децу Дејана Алексића

 


II Нова читања класика књижевности за децу и младе

 

Душанка В. Поповић

Универзитет Црне Горе, Филолошки факултет
Нова читања једног лутка – Пинокио у свјетлу савремених културолошких гибања и дигиталног доба

 

Софија С. Калезић-Ђуричковић

Факултет за црногорски језик и књижевност, Цетиње
Рецепција романа за дјецу

 

Душица М. Потић

Академија техничко-васпитачких струковних студија, Пирот
Акустички аспект српске поезије за децу

 Бојана М. Вељовић Поповић
Јулијана С. Деспотовић

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет
Дијалектизми као стилско обележје Ршумовићеве прозе Три чвора на трепавици

 

Бојана Б. Удовичић

Основна школа „Слободан Секулић“ Ужице
Мотив пријатељства у романима Мали принц Антоана де Сент Егзиперија и Аги и Ема Игора Коларова

 


III Иновативни методички приступи књижевности за децу и младе

 

Дијана Љ. Вучковић

Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет
Рецепција приче са ненормативном родном карактеризацијом ликова од стране ученика петог разреда основне школе

 

Mаринел А. Негру
Бриндуша T. Жујка
Вирђинија А. Поповић

Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Иновативни методички приступи књижевности за децу на румунском језику у млађим разредима основне школе

 

 Јелена П. Вељковић Мекић
Драгана О. Драгутиновић
Бојана Н. Николић
Емилија Ј. Поповић

Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш
Бајковито путовање за предшколце

 

Маја Димитријевић

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Читање у наставцима – нова читалачка пракса на часовима школске лектире

 

Вера Савић

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Graphic Novels as a Teaching Tool for Raising Intercultural Sensitivity in the Primary English Classroom

 

Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Literature in the EFL classroom: creative activities for online teaching to young learners

 

Невена М. Митровић
Ирена Б. Голубовић-Илић

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Карактеристичне грешке студената – будућих васпитача у комуникацији са децом предшколског узраста

 

Ивана Р. Јовановић

Филолошка гимназија, Београд
Медиолошко-вербатолошка и стилистичка анализа едукативно-информативног дечјег веб-сајта Зврк

 

Сања С. Петровић

Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш
Утицај визуелних дидактичких материјала на разумевање, машту и креативност деце приликом обраде приче на енглеском језику

 

Ненад Р. Стојковић

ОШ „Јован Јовановић Змај”
Ауторско рецитовање и доживљајно читање као облик методичког приступа настави књижевности у млађим разредима основне школе

 

Веселин Р. Булатовић

ОШ „Алекса Ђилас Бећо“, Мојковац, Црна Гора
Тумачење књижевног дјела у систему проблемске наставе

 

Ненад Р. Кебара

ИП Лира, Крагујевац
Принципи неусклађености, одступања и неумерености у грађењу приче (у српској књижевности за децу)

 

Ђорђе Н. Кебара

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет
Оквири приче о хајдучкој дружини у роману Орлови рано лете Б. Ћопића

 

Оливера В. Урошев Палалић

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Методички приступ развоју моралности ученика старијег основношколског узраста на примерима романа (применом теорије моралности Мартина Хофмана)

 

Биљана С. Солеша

Медицинска школа, Крушевац
Тематизација насиља у књижевности за децу – модел пројектне наставе

 

Милица Д. Вукадин

Факултет педагошких наука Јагодина, Универзитет у Крагујевцу
Bibliotherapy in Storytelling with Young and Very Young Learners

 


IV Јован Љуштановић и Радоје Симић као проучаваоци књижевности за децу

 

Миливоје В. Млађеновић

Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Допринос Јована Љуштановића проучавању драме и позоришту за децу

 

 Кристина Р. Митић
Сава В. Стаменковић

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
Универзитет у Великом Трнову, Филолошки факултет, Бугарска
Проучавања „дечјег смеха” ‒ допринос проф. др Јована Љуштановића


Zoom параметри за приступ скупу

 

Topic: 7. NAUČNI SKUP KNJIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI 14. i 15. maj 2021.
Time: May 14, 2021 10:00h Belgrade

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81861216616?pwd=dHZ1RDBMeHZ0UFFWTkdxUzJKZDU5Zz09

Meeting ID: 818 6121 6616
Passcode: 940795