Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Дијана Љ. Вучковић


Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет

Рецепција приче са ненормативном родном карактеризацијом ликова од стране ученика петог разреда основне школе