Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Mаринел А. Негру, Бриндуша T. Жујка, Вирђинија А. Поповић


Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Иновативни методички приступи књижевности за децу на румунском језику у млађим разредима основне школе