Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Marinel A. Negru, Brinduša T. Žujka, Virđinija A. Popović


Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Inovativni metodički pristupi književnosti za decu na rumunskom jeziku u mlađim razredima osnovne škole