Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Монографије


Монографије
1. Станковић, М. Бојовић, Б. Ћурчић, С. (2017). Парк Факултета педагошких наука у Јагодини. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
2. Стојановић, Б. (2017). Дидактичке игре у функцији развоја мишљења. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
3. Голубовић-Илић, И. (2017). Истраживачке активности у настави природе и друштва, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

4.

 

Петровић, Ж. Р. (2017). Прилози за филозофију образовања.  Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
5. Миловановић, Р. (2016). Социјалне компетенције будућих учитеља и васпитача. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
6. Марковић, Ж. (2016). Структура часа физичког васпитања. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
7. Теодоровић, Ј. (уред.) (2016). Образовна ефективност: шта чини квалитетног наставника и квалитетну школу. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
8. Марковић, С. Марковић, Н. (2015). Од Мушке учитељске школе до Факултета педагошких наука у Јагодини = From Men’s Teacher Training School to Faculty of Education in Јagodina. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
9. Трифуновић, В. (2015).  Образовање и културни идентитет. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
10. Вуловић, Н. (2015). Хоризонтална повезаност наставе математике са наставом других предмета у петом разреду основне школе. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

11.

 

Росић, Т. (2015). Иманентно-критичке и методичке интерпретације. Иманентно-критичке и методичке интерпретације. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
12. Копас- Вукашиновић, Е. (2014). Припрема деце за наставу почетног писања. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
13. Росић, Т. (2013). Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина 1993-2013. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
14. Јовановић, В. Чутура, И. (2013). Књижевност за децу и младе : поетика и тумачења. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
15. Игњатовић, А. и Радовановић, Д. (2013). Физиолошке основе тренинга силе и снаге. Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
16. Росић, Т. (2013). Иманентно-методичко тумачење песничког текста. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
17. Јешић, Д. (2013). Методика васпитног рада. Јагодина: Факултет педагошких наука.
18. Вуловић, Н. (2012). Активно учење и диференцијација геометријских садржаја у почетној настави математике. Јагодина: Факултет педагошких наука.