Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina

Konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2018/2019. godinu – drugi konkursni rok


Konkurs za upis na master akademske studije za školsku 2018/2019. godinu – drugi konkursni rok

Prijavni list – Master Učitelj
Prijavni list – Master Vaspitač u predškolskim ustanovama
Prijavni list – Master Vaspitač u domovima
Prijavni list – Obrazovanje profesora predmetne nastave – Master profesor predmetne nastave
Prijavni list – Master Liderstvo u obrazovanju
Prijavni list – Master Obrazovne politike


 Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije


Obaveštenje za studente na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama (odobrava se vanredni septembar III ispitni rok)


Konkurs za umanjenje školarine studentima prve godine osnovnih akademskih studija


Nove mogućnosti – samo na FPNJ

Samo na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini studentima je obezbeđena besplatna obuka za rad u ustanovama socijalne zaštite, kao i praksa, čime se stiču svi uslovi za licencu za rad u različitim vrstama ovih ustanova.


 Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu..


 Obaveštenje za učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).


 Obaveštenje za nastavnike predmetne nastave o upisu na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


Velika akcija – knjige po specijalnim cenama!