Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina

Drugi konkursni rok – upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu


 Kandidati koji su položili prijemni ispit na nekom od učiteljskih (pedagoških) fakulteta u Srbiji, mogu da se upišu na preostala slobodna mesta na Fakultetu pedagoških nauka


Upis u prvu godinu u junskom upisnom roku


Nove mogućnosti – samo na FPNJ

Samo na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini studentima je obezbeđena besplatna obuka za rad u ustanovama socijalne zaštite, kao i praksa, čime se stiču svi uslovi za licencu za rad u različitim vrstama ovih ustanova.


Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu

Konkurs za upis na master akademske studije za školsku 2018/2019. godinu

Konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2018/2019. godinu


 Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu..


 Obaveštenje za učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).


 Obaveštenje za nastavnike predmetne nastave o upisu na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


Velika akcija – knjige po specijalnim cenama!