Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. годину

Због термина за доделу диплома у средњим школама, рок за подношење документације за конкурс за упис у прву годину студија биће продужен до 17 часова у петак, 22. јуна.

Конкурс за упис на мастер академске студије за школску 2018/2019. годину

Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2018/2019. годину


 Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


 Обавештење за учитеље о упису на Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


На седници одржаној 24. априла 2018. године Наставно-научно веће донело је одлуку да се завршни рад на основним академским студијама предаје у спиралном повезу. Ова новина има за циљ да студентима умањи трошкове коричења рада.


Важно обавештење
Мастер Учитељи могу да предају Информатику и рачунарство од 5. до 8. разреда
Извод из „Просветног Гласника“ 11/2017.


Велика акција – књиге по специјалним ценама!