Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2018/2019. годину – други конкурсни рок


Конкурс за упис на мастер академске студије за школску 2018/2019. годину – други конкурсни рок

Пријавни лист – Мастер Учитељ
Пријавни лист – Мастер Васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Мастер Васпитач у домовима
Пријавни лист – Образовање професора предметне наставе – Мастер професор предметне наставе
Пријавни лист – Мастер Лидерство у образовању
Пријавни лист – Мастер Образовне политике


 Коначна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије


Обавештење за студенте на основним, мастер и докторским академским студијама (одобрава се ванредни септембар III испитни рок)


Конкурс за умањење школарине студентима прве године основних академских студија


Нове могућности – само на ФПНЈ

Само на Факултету педагошких наука у Јагодини студентима је обезбеђена бесплатна обука за рад у установама социјалне заштите, као и пракса, чиме се стичу сви услови за лиценцу за рад у различитим врстама ових установа.


 Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Велика акција – књиге по специјалним ценама!