Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

mr Miloš Đorđević

Miloš, M, Đorđević
Ime, srednje slovo, prezime: Miloš, M, Đorđević
Zvanje: Docent
Datum rođenja: 31.08.1978.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Likovna umetnost sa metodikom nastave
Katedra: Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Kabinet: Likovni kabinet
Telefon:
e-mail: djordjevicmilos@yahoo.com
Konsultacije: Četvrtak 12:00 – 13:00
Bibliografija: Preuzmi dokument

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2017 Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Likovna umetnost sa metodikom
Magistratura 2007 Fakultet likovnih umetnosti, Beograd Grafika
Diploma 2001 Fakultet umetnosti, Priština Grafika

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Scenska i lutkarska umetnost OAS
 2. Grafika OAS
 3. Likovna kreativnost OAS
 4. Metodika likovnog vaspitanja OAS
 5. Likovne tehnike na predškolskom uzrastu MAS
 6. Dečje likovno stvaralaštvo MAS

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

 1. Grafika
 2. Novi mediji

Reprezentativne reference

 1. 1. The Royal Academy Summer Exhibition, London, England, 2015.
 2. 2. IMPACT 9 International Printmaking Conference, China Academy of Arts, Hangzhou, China, 2015.
 3. 3. 30. Grafičko bijenale, Međunarodni grafički centar, Ljubljana, Slovenija, 2013.
 4. 4. International Print Triennial, Krakow, Poland / Exhibition in Horst Janssen Museum, Oldenburg, Germany, 2012.
 5. 5. VI International Printmaking Biennial of Douro, Douro Museum, Portugal, 2012.
 6. 6. 2nd IMPRINT International Graphic Arts Triennial in Warsaw, Kubicki Arcades, Royal Castle, Warsaw, Poland, 2011.
 7. 7. Đorđević M. (2015). Novi mediji - strategija revitalizacije ili relativizacije grafičke umjetnosti. In Media Res, časopis filozofije medija, Vol. 4, br. 6, (924-931), Cres: Centar za filozofiju medija.
 8. 8. Đorđević M. (2014). Uticaj tehnologije na ljudsko telo u savremenoj umetnosti. Uzdanica - časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, god. XI, Br. 1, (37-46), Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.
 9. 9. Đorđević M. (2013). Dekonstrukcija relacione estetike Nikole Burioa. Lipar - časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 50, (189-199), Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu.
 10. 10. Đorđević M. (2012). Postprodukcija - globalna umetnička praksa. Zbornik radova naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, knjiga 3, (83-89), Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: Pretpostavke i mogućnosti razvijanja inovativnih modela nastave u funkciji ostvarivanja transparentnosti univerzitetskog obrazovanja i podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu znanja, Fakultet pedagoških nauka univerziteta u Kragujevcu, Jagodina i Pedagoški fakultet Univerziteta u Primorskom, Kopar, Slovenija, februar 2017 - septembar 2019.
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja: Likovna pedagogija, likovna umetnost, novi mediji, teorija umetnosti
Članstva u organizacijama: ULUS
Ostali podaci: