Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

мр Милош Ђорђевић

Милош, М, Ђорђевић
Име, средње слово, презиме: Милош, М, Ђорђевић
Звање: Доцент
Датум рођења: 31.08.1978.
Ужа научна односно уметничка област: Ликовна уметност са методиком наставе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Ликовни кабинет
Телефон:
е-mail: djordjevicmilos@yahoo.com
Консултације: Четвртак 12:00 – 13:00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Ликовна уметност са методиком
Магистратура 2007 Факултет ликовних уметности, Београд Графика
Диплома 2001 Факултет уметности, Приштина Графика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Сценска и луткарска уметност ОАС
 2. Графика ОАС
 3. Ликовна креативност ОАС
 4. Методика ликовног васпитања ОАС
 5. Ликовне технике на предшколском узрасту МАС
 6. Дечје ликовно стваралаштво МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Графика
 2. Нови медији

Репрезентативне референце

 1. 1. The Royal Academy Summer Exhibition, London, England, 2015.
 2. 2. IMPACT 9 International Printmaking Conference, China Academy of Arts, Hangzhou, China, 2015.
 3. 3. 30. Графичко бијенале, Међународни графички центар, Љубљана, Словенија, 2013.
 4. 4. International Print Triennial, Krakow, Poland / Exhibition in Horst Janssen Museum, Oldenburg, Germany, 2012.
 5. 5. VI International Printmaking Biennial of Douro, Douro Museum, Portugal, 2012.
 6. 6. 2nd IMPRINT International Graphic Arts Triennial in Warsaw, Kubicki Arcades, Royal Castle, Warsaw, Poland, 2011.
 7. 7. Đorđević M. (2015). Novi mediji - strategija revitalizacije ili relativizacije grafičke umjetnosti. In Media Res, časopis filozofije medija, Vol. 4, br. 6, (924-931), Cres: Centar za filozofiju medija.
 8. 8. Ђорђевић М. (2014). Утицај технологије на људско тело у савременој уметности. Узданица - часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, год. XI, Бр. 1, (37-46), Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.
 9. 9. Ђорђевић М. (2013). Деконструкција релационе естетике Николе Буриоа. Липар - часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 50, (189-199), Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу.
 10. 10. Ђорђевић М. (2012). Постпродукција - глобална уметничка пракса. Зборник радова научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књига 3, (83-89), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу.

Остале активности

Учешће на пројектима: Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, Факултет педагошких наука универзитета у Крагујевцу, Јагодина и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар, Словенија, фебруар 2017 - септембар 2019.
Усавршавања:
Област Интересовања: Ликовна педагогија, ликовна уметност, нови медији, теорија уметности
Чланства у организацијама: УЛУС
Остали подаци: