Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ПРОФЕСИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 21. ВЕК“ НА ФПНЈ


Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу организује међународну научну конференцију под називом “Професионалне компетенције у образовању за 21. век “ (Professional Competences for Teaching in the 21st Century) у циљу повезивања истраживача и научника, размене искустaва и резултата истраживања и сарадње у даљим истраживањима.
Конференција ће бити одржана на Факултету педагошких наука у Јагодини 23-25. маја 2019. године, а организује се уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Очекује се да конференција допринесе свеобухватнијем разумевању оних професионалних компетенција васпитача, учитеља и наставника које доприносе развоју компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција ученика, од предшколских установа до основне и средње школе, као и транспарентнијем присуству наставничких компетенција у курикулумима за образовање васпитача, учитеља и наставника у складу са Стратегијом развоја образовања у РС до 2020. године.

Брз технолошки напредак и професионални захтеви информатичког доба свакодневно повећавају изазове са којима се срећемо у 21. веку, што је довело до промене фокуса у образовању и све веће потребе за јачањем међупредметних компетенција ученика и вештина за целоживотно учење (комуникација, критичко и креативно мишљење, решавање приблема, сарадња и тимски рад, иновативност и предузетништво, информатичке и дигиталне компетенција, културне, естетичке и здравствене компетенције, и слично), истакнутим и у новом Закону о основама система образовања и васпитања из 2019. године. Главни циљ конференције јесте разматрање питања како образовање васпитача, учитеља и наставника основних и средњих школа може најбоље да задовољи захтеве квалитетног образовања за 21. век у области развоја професионалних компетенција.

Такође, конференција има за циљ да професорима наставничких факултета и истраживачима у области образовања и стручног усавршавања наставника, како из земље тако и из иностранства, омогући разматрање питања и резултата истраживања у вези са професионалним компетенцијама наставника за образовање у 21. веку у складу са европским (Европска комисија, 2016) и светским стандардима.

На конференцији своја излагања презентоваће 45 истраживачи са пет универзитета у Србији и 11 са универзитета из 7 држава: Португалије, Јапана, Сједињених Америчких Држава, Мађарске, Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине, а као гости биће и колеге са универзитета у Црној Гори. У току три дана трајања конференције биће изложено 6 пленарних предавања и 32 излагања у секцијама. Присуствовање конференцији је отворено за све заинтересоване васпитаче, учитеље, наставнике и професоре из локалних вртића и школа (из Јагодине и околине) који желе да присуствују предавањима. Са великим задовољством их позивамо да нам се придруже на пленарним предавањима и излагањима у секцијама.

Програм конференције 

Детаљније: https://pefja.kg.ac.rs/profesionalne-kompetencije-18/