Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

NASTAVA 2022/2023.


Poštovani studenti,
Nastava na master akademskim studijama odvija se onlajn uz povremene konsultacije na Fakultetu, po dogovoru sa predmetnim profesorima.
PROGRAMI PREDMETA: Sa leve strane su studijski programi sa svim predmetima. Naziv predmeta je link koji vodi ka uputstvu.
Raspored časova je dostupan je na linku: https://pefja.kg.ac.rs/raspored-casova/

Studenti prve godine osnovnih akademskih studija podeljeni su po grupama na osnovu parnih i neparnih brojeva indeksa. U prvoj grupi su studenti sa neparnim brojevima indeksa, u drugoj grupi su studenti sa parnim brojevima indeksa. Vaspitači u domovima nisu podeljeni u grupe.

VAŽNA NAPOMENA:
Odluke o daljem načinu realizacije nastave zavisiće od epidemiološke situacije. U programima za sve predmete naznačeni su svi potrebni elementi nastave.

 

UPUTSTVA:

Upustvo za korišćenje „Moodle“ platforme
Upustvo za korišćenje Zoom aplikacije
Uputstvo za pretraživanje sajta (pronalaženje bitnih informacija)

 

Spisak studenata prve godine osnovnih akademskih studija po izbornim predmetima za školsku 2022/2023.

 

VAŽNI LINKOVI:

Moodle platforma Fakulteta https://moodle.pefja.kg.ac.rs/

Strana materijala za nastavu https://pefja.kg.ac.rs/materijali-za-nastavu/

Strana obaveštenja https://pefja.kg.ac.rs/promene-termina/

Prodaja knjiga preko onlajn-skriptarnice Fakulteta https://skriptarnica.pefja.kg.ac.rs/

Studentski servis eStudent https://student.pefja.kg.ac.rs/

Video tutorijale za neke od alata možete naći na ovom linku: http://informatika.pefja.kg.ac.rs/onlajn-nastava/

Video tutorijale za BigBlueButton, Zoom, Webex, Viber možete naći na sajtu Univerziteta: https://www.kg.ac.rs/online_nastava.php