Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

JAVNE NABAVKE – 2019.


Javna nabavka male vrednosti R-1/2019
RADOVI NA IZRADI FASADE PREDNjEG DELA ZGRADE FAKULTETA

Datum objave

Dokument

24.9.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru R1/2019.
5.9.2019. Odluka o dodeli ugovora R1/2019.
26.8.2019. Poziv za podnošenje ponuda R1/2019.
26.8.2019. Konkursna dokumentacija R1/2019.

 

Javna nabavka male vrednosti D-1/2019
Nabavka električne energije

Datum objave

Dokument

30.8.2019. Odluka o dodeli ugovora D1/2019
12.8.2019.  Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava D1/2019
12.8.2019.  Druga izmenjena konkursna dokumentacija D1/2019
12.8.2019. Druga izmena konkursne dokumentacije – obaveštenje D1/2019
9.8.2019.  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava D1/2019
9.8.2019.  Izmenjena konkursna dokumentacija D1/2019
9.8.2019.  Izmena konkursne dokumentacije – obaveštenje D1/2019
9.8.2019.  Odgovori na pitanja D1/2019
1.8.2019. Poziv za podnošenje ponuda D1/2019
1.8.2019. Konkursna dokumentacija D1/2019

 

Javna nabavka male vrednosti U-2/2019
Ugostiteljske usluge

Datum objave

Dokument

4.4.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru U2/2019.
26.3.2019. Odluka o dodeli ugovora U2/2019.
15.3.2019. Poziv za podnošenje ponuda U2/2019.
15.3.2019. Konkursna dokumentacija U2/2019.

 

Javna nabavka male vrednosti U3/2019
Odvoženje otpada

Datum objave

Dokument

5.3.2019.  Odluka o obustavi postupka U3/2019.
27.2.2019.  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda U3/2019.
27.2.2019. Izmenjena konkursna dokumentacija U3/2019.
27.2.2019.  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije U3/2019.
27.2.2019.  Odgovori na postavljena pitanja U3/2019.
25.2.2019. Poziv za podnošenje ponuda U3/2019.
25.2.2019. Konkursna dokumentacija U3/2019.