Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

GERONTOLOŠKI DRUŽBENIK


Fakulet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, fakultet u Jagodini, upisuje polaznike na kratki program studija GERONTOLOŠKI DRUŽBENIK. Ovaj kratki program studija je evidentiran kod Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Koji je cilj kratkog programa studija GERONTOLOŠKI DRUŽBENIK i za koje poslove se osposobljavaju polaznici?

Ciljevi kratkog programa studija GERONTOLOŠKI DRUŽBENIK :

  • razumevanje psiholoških aspekata starenja
  • razumevanje životnih kriza (posebno krize izazvane starenjem)
  • osposobljavanje za vođenje konstruktivne komunikacije sa starima uz primenu elemenata psihološkog savetovanja
  • osposobljavanje za podršku starim licima u prevazilaženju krize izazvane starenjem

Program je pogodan za nezaposlena lica, koja se bave ili žele da se angažuju u druženju sa starim osobama, jer po završetku programa Gerontološki družbenik dobija se akreditovani sertifikat, koji im može pomoći da brže i lakše pronađu poslovni angažman.

Koliko traje kratki program studija?
Kratki program studija traje 12 nedelja + praksa (90 sati).

Koliko košta pohađanje kratkog programa studija?
Cena iznosi 45.000 din. (uz mogućnost plaćanja u 3 jednake rate).

Ko ima pravo upisa na kratki program studija?
Pravo upisa imaju kandidati koji su završili srednje, više i visoko obrazovanje.

Da li polaznici upisani na kratki program studija pohađaju praksu i gde?
Polaznici upisani na kratki program studija pohađaju praksu u odgovarajućim ustanovama.

Kolike su grupe polaznika kratkog programa studija?
Na kratkom programu studija je predviđen rad u malim grupama do 20 studenata.

Na koji način se odvija nastava na kratkom programu studija?
Nastava se održava on line.

Koliko ESPB bodova polaznici stiču završavanjem kratkog programa studija ?
Završavanjem kratkog programa studija polaznici stiču 30 ESPB bodova.

Da li polaznici dobijaju neku potvrdu o završetku kratkog programa studija?
Po završetku kratkog programa studija, polaznici dobijaju sertifikat i dodatak sertifikata u kojem su navedeni svi odslušani i položeni predmeti. Ovaj dokument predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.

Kako se prijaviti za upis na kratki program studija GERONTOLOŠKI DRUŽBENIK?

Sve informacije o prijavi za upis nalaze se na sajtu fakulteta.

Kontakt osoba: Biljana Stojanović, mail: biljanastojanovic23@yahoo.com,  tel 062/796-932


Knjiga predmeta