Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ГЕРОНТОЛОШКИ ДРУЖБЕНИК


Факулет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, факултет у Јагодини, уписује полазнике на кратки програм студија ГЕРОНТОЛОШКИ ДРУЖБЕНИК. Овај кратки програм студија је евидентиран код Националног савета за високо образовање.

Који је циљ кратког програма студија ГЕРОНТОЛОШКИ ДРУЖБЕНИК и за које послове се оспособљавају полазници?

Циљеви кратког програма студија ГЕРОНТОЛОШКИ ДРУЖБЕНИК :

  • разумевање психолошких аспеката старења
  • разумевање животних криза (посебно кризе изазване старењем)
  • оспособљавање за вођење конструктивне комуникације са старима уз примену елемената психолошког саветовања
  • оспособљавање за подршку старим лицима у превазилажењу кризе изазване старењем

Програм је погодан за незапослена лица, која се баве или желе да се ангажују у дружењу са старим особама, јер по завршетку програма Геронтолошки дружбеник добија се акредитовани сертификат, који им може помоћи да брже и лакше пронађу пословни ангажман.

Колико траје кратки програм студија?
Кратки програм студија траје 12 недеља + пракса (90 сати).

Колико кошта похађање кратког програма студија?
Цена износи 45.000 дин. (уз могућност плаћања у 3 једнаке рате).

Ко има право уписа на кратки програм студија?
Право уписа имају кандидати који су завршили средње, више и високо образовање.

Да ли пoлазници уписани на кратки програм студија похађају праксу и где?
Полазници уписани на кратки програм студија похађају праксу у одговарајућим установама.

Колике су групе полазника кратког програма студија?
На кратком програму студија је предвиђен рад у малим групама до 20 студената.

На који начин се одвија настава на кратком програму студија?
Настава се одржава on line.

Колико ЕСПБ бодова полазници стичу завршавањем кратког програма студија ?
Завршавањем кратког програма студија полазници стичу 30 ЕСПБ бодова.

Да ли полазници добијају неку потврду о завршетку кратког програма студија?
По завршетку кратког програма студија, полазници добијају сертификат и додатак сертификата у којем су наведени сви одслушани и положени предмети. Овај документ представља потврду да је полазник обучен и оспособљен да обавља конкретан посао.

Како се пријавити за упис на кратки програм студија ГЕРОНТОЛОШКИ ДРУЖБЕНИК?

Све информације о пријави за упис налазе се на сајту факултета.

Контакт особа: Биљана Стојановић, mail: biljanastojanovic23@yahoo.com,  тел 062/796-932


Књига предмета