Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Ботаничка слагалица – Парк Сретена Аџића


У оквиру категорије 4 – Пројекти идејних решења за интерактивне експонате  у парковима науке, Центра за промоцију науке – одобрен је за финансијску подршку 2017. године пројекат Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина под називом Ботаничка слагалица – Парк Сретена Аџића

Пројекат представља идејно решење за интерактивни експонат. Парк Факултета је природно окружење у коме се налази  сваковрсно дрвеће и украсно биље, многе егзотичне и јако ретке саднице. Раритет парка су два дрвета гинко, древне кинеске врсте и петовековни храст лужњак, најстарији становник парка. Башта је некада имала око 130 врста липе, маслине, индијски орах, медвеђу леску на којој су плодови расли у гроздовима, платане и др. Експонат Ботаничка слагалица-парк Сретена Аџића садржи интерактивну поставку која омогућава активно учешће посетилаца парка Факултета педагошких наука (некадашњe ботаничкe баштe). На овај начин грађани, студенти, ученици, просветни радници, упознају се са научном баштином и везом између науке и свакодневног живота. Слагалица има 16 коцки на којима су фотографије и текстови о биљкама и животињама, које су захваљујући интересовању и залагању Сретена Аџића нашле место у парку Факултета. Међу поменутим фотографијама су ретке и угрожене врсте биљака и животиња које се по плану и програму наставног предмета Природа и друштво обрађују у четвртом разреду основне школе, тако да слагалица може послужити као наставно средство многим ученицима и наставницима при обради ових садржаја у оквиру посета, екскурзија и амбијенталне наставе, што ће допринети промоцији и популаризацији науке. Свака фотографија биће пропраћена одговарајућим текстом који ће представљати додатни извор знања и употпунити едукативну функцију експоната. Сама интерактивна слагалица, фотографије и текстови о ретким биљним и животињским врстама је интегрални део парка који је сам по себи наставно и научно окружење богато флором и фауном, и опремљено пољским учиницама које омогућавају реализацију наставних активности како за студенте Факултета, тако и ученика основних и средњих школа. Коцке које су саставни део слагалице, могу да се ротирају у 4 различита положаја, а мозаици који се формирати том приликом одлука су посетиоца, који кроз непосредно искуство усвоја научне појмове и чињенице о 64 врсте биљака и животиња.У садејству са посетиоцима, интерактивни експонат омогућава чин стварања, јер сопственом интервенцијом посетилац може да формира мозаик што има за циљ покретање осећаја одговорности за последице сопственог деловања. Нестајање појединих биљних и животињски врста из видокруга покреће личну и колективну одговорност за нарушавање природне равнотеже, чиме је у ширем контексту, тежиште експоната пребачено и на етичку раван. Оперативна и дискурзивна основа самосталне изложбе Милоша Ђорђевића „Бином Nihilim“ (Центар за графику и визуелна истраживања, Београд, 2016. године) послужила је као модел за интерактивни експонат „Ботаничка слагалица-парк Сретена Аџића“ којим се афирмише доступност знања у отвореном простору путем интерактивног експоната са едукативном функцијом.

Одлукa

Пројектни тим:

Проф. др Емина Копас – Вукашиновић
Доц. др Оливера Цекић-Јовановић
Доц. др Јелена Младеновић
Доц. др Милош Ђорђевић
Доц. др Александра Михајловић
МА Андријана Милетић
Доц. др Ирена Голубовић-Илић