Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Časopis Uzdanica


 

2018. GODINA

15 GODINA NOVE SERIJE

2019. GODINA

120 GODINA OD OSNIVANjA ĐAČKE DRUŽINE „Uzdanica,“
80 GODINA OD OSNIVANjA ČASOPISA Uzdanica,
25. BROJ ČASOPISA NOVE SERIJE


Uzdanica,
, časopis za jezik, književnost i pedagoške nauke, rangiran je na listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao časopis kategorije M52. Objavljuje se dva puta godišnje, a pojedini brojevi su tematski. Do sada su dve tematske sveske dobile kategoriju M14, a jedna je objavljena kao suizdavački projekat sa Srpskom književnom zadrugom.

Uzdanica, svojim imenom nastavlja tradiciju đačke družine, osnovane 1899. godine sa ciljem da pitomcima Muške učiteljske škole jagodinske omogući angažovanje i užitak u kulturnim i umetničkim aktivnostima. U okviru družine, Škola je, počev od 1939. godine, objavljivala đački časopis sa istim imenom, koji je vrhunac svoje popularnosti imao u drugoj polovini HH veka. U njemu su svoje prve književne radove objavljivali učenici iz svih krajeva Jugoslavije, od kojih će neki kasnije stati u red najznamenitijih srpskih književnika: Dobrica Erić, Milisav Savić, Momčilo Tešić i drugi.

O istorijatu časopisa


Časopis izlazi dva puta godišnje.
Rokovi za predaju radova su 1. mart (za prvi broj) i 1. oktobar (za drugi broj).

Molimo autore koji prvi put šalju svoje radove Redakciji da u prilogu dostave kratku biografiju, kao i da se prilikom pripremanja teksta dosledno pridržavaju Uputstva za autore. Elektronska izdanja časopisa Uzdanica, mogu poslužiti kao smernice za pouzdano i kompletno oblikovanje teksta. Radovi na srpskom jeziku objavljuju se na ćirilici.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Uzdanica,
Prof. dr Ilijana Čutura

Adresa uredništva
Fakultet pedagoških nauka
Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina
e–adresa: uzdanica.pefja@gmail.com
Telefon: +381 35 223805

Uputstvo autorima


 

Izdanja časopisa Uzdanica,

Uzdanica, god. XIV, br. 2 – decembar 2017.

Uzdanica, god. XIV, br. 1 – jun 2017.

Uzdanica, god. XIII, br. 2 – decembar 2016.

Uzdanica, god. XIII, br. 1 – jun 2016.

Uzdanica, god. XII, br. 2 – decembar 2015.

Uzdanica, god. XII, br. 1 – jun 2015.

Uzdanica, god. XI, br. 2 – decembar 2014.

Uzdanica, god. XI, br. 1 – jun 2014.

Uzdanica, god. X, br. 2 – decembar 2013.

Uzdanica, god. X, br. 1 – jun 2013.

Uzdanica, god. IX, br. 2 – decembar 2012.

Uzdanica, god. IX, br. 1 – jun 2012.

Uzdanica, god. VIII, br. 2 – novembar 2011.

Uzdanica, god. VIII, br. 1 – maj 2011.

Uzdanica, god. VII, br. 2 – novembar 2010.

Uzdanica, god. VII, br. 1 – maj 2010.

Uzdanica, god. VI, br. 2 – novembar 2009.

Uzdanica, god. VI, br. 1 – proleće 2009.

Uzdanica, god. V, br. 2 – jesen 2008.

Uzdanica, god. V, br. 1 – proleće 2008.

Uzdanica, god. IV, br. 2 – jesen 2007.

Uzdanica, god. IV, br. 1 – proleće 2007.

Uzdanica, – III, br. 1–2 – proleće–jesen 2006.