Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Часопис Узданица


 

2018. ГОДИНА

15 ГОДИНА НОВЕ СЕРИЈЕ

2019. ГОДИНА

120 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЂАЧКЕ ДРУЖИНЕ „Узданица,“
80 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЧАСОПИСА Узданица,
25. БРОЈ ЧАСОПИСА НОВЕ СЕРИЈЕ


Узданица,
, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, рангиран је на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја као часопис категорије М52. Објављује се два пута годишње, а поједини бројеви су тематски. До сада су две тематске свеске добиле категорију М14, а једна је објављена као суиздавачки пројекат са Српском књижевном задругом.

Узданица, својим именом наставља традицију ђачке дружине, основане 1899. године са циљем да питомцима Мушке учитељске школе јагодинске омогући ангажовање и ужитак у културним и уметничким активностима. У оквиру дружине, Школа је, почев од 1939. године, објављивала ђачки часопис са истим именом, који је врхунац своје популарности имао у другој половини ХХ века. У њему су своје прве књижевне радове објављивали ученици из свих крајева Југославије, од којих ће неки касније стати у ред најзнаменитијих српских књижевника: Добрица Ерић, Милисав Савић, Момчило Тешић и други.

О историјату часописа


Часопис излази два пута годишње.
Рокови за предају радова су 1. март (за први број) и 1. октобар (за други број).

Молимо ауторе који први пут шаљу своје радове Редакцији да у прилогу доставе кратку биографију, као и да се приликом припремања текста доследно придржавају Упутства за ауторе. Електронска издања часописа Узданица, могу послужити као смернице за поуздано и комплетно обликовање текста. Радови на српском језику објављују се на ћирилици.

Главни и одговорни уредник часописа Узданица,
Проф. др Илијана Чутура

Адреса уредништва
Факултет педагошких наука
Милана Мијалковића 14, 35 000 Јагодина
е–адреса: uzdanica.pefja@gmail.com
Телефон: +381 35 223805

Упутство ауторима


 

Издања часописа Узданица,

Узданица, год. XIV, бр. 2 – децембар 2017.

Узданица, год. XIV, бр. 1 – јун 2017.

Узданица, год. XIII, бр. 2 – децембар 2016.

Узданица, год. XIII, бр. 1 – јун 2016.

Узданица, год. XII, бр. 2 – децембар 2015.

Узданица, год. XII, бр. 1 – јун 2015.

Узданица, год. XI, бр. 2 – децембар 2014.

Узданица, год. XI, бр. 1 – јун 2014.

Узданица, год. X, бр. 2 – децембар 2013.

Узданица, год. X, бр. 1 – јун 2013.

Узданица, год. IX, бр. 2 – децембар 2012.

Узданица, год. IX, бр. 1 – јун 2012.

Узданица, год. VIII, бр. 2 – новембар 2011.

Узданица, год. VIII, бр. 1 – мај 2011.

Узданица, год. VII, бр. 2 – новембар 2010.

Узданица, год. VII, бр. 1 – мај 2010.

Узданица, год. VI, бр. 2 – новембар 2009.

Узданица, год. VI, бр. 1 – пролеће 2009.

Узданица, год. V, бр. 2 – јесен 2008.

Узданица, год. V, бр. 1 – пролеће 2008.

Узданица, год. IV, бр. 2 – јесен 2007.

Узданица, год. IV, бр. 1 – пролеће 2007.

Узданица, – III, бр. 1–2 – пролеће–јесен 2006.