Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Зборник радова Савремено предшколско васпитање и образовање: Изазови и дилеме

 ЦЕО БРОЈ

Зборник радова Савремено предшколско васпитање и образовање: Изазови и дилеме


 

ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ

Александар Игњатовић, Живорад Марковић ОРГАНИЗАЦИЈА, ЗНАЧАЈ И УЛОГА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ИГАРА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Ана Вукобрат ПРИПРЕМА ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Биљана Стојановић РАЗВОЈ САМОПОУЗДАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Бобан Јанковић СТАВОВИ ВАСПИТАЧА О РЕКРЕАТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Далиборка Живковић СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ У КУРИКУЛУМУ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Данијела Апостоловић КУРИКУЛУМИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА КАО ОСНОВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ВАСПИТАЧА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Емилија Лазаревић, Јелена Стевановић, Наташа Лалић-Вучетић О НЕКИМ АСПЕКТИМА ПРИПРЕМЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЗА ОПИСМЕЊАВАЊЕ РАЗВОЈ ГРАФОМОТОРИКЕ

Емина Копас-Вукашиновић ПРЕТПОСТАВКЕ КВАЛИТЕТНОГ РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА

Ivana Ćirković-Miladinović PRESCHOOL TEACHERS’ BELIEFS ON FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABILITIES OF PRE-SCHOOL CHILDREN

Ивана Милић РИТМИЧКЕ СЛИКЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА

Jurka Lepičnik Vodopivec PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL TEACHERS AT ENTERING THE CAREER

Ljiljana Jelić, Svetlana Prtenjak-MilenkovićPRIPREMA PREDŠKOLSKOG DETETA ZA PISANJE IZ PERSPEKTIVE VASPITAČA, UČITELJA I RODITELJA

Миливоје В. Млађеновић СЦЕНСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ДРАМСКИХ ТЕКСТОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ

Миомир З. Милинковић,  Мирјана М. Чутовић КРАЋЕ УСМЕНЕ ФОРМЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ГОВОРА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Мирјана Стакић ИГРЕ МАШТЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Наташа Вукићевић, Ирена Голубовић Илић и Владимир Станојевић ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ У ФУНКЦИЈИОЧУВАЊА НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Ненад Стевановић РАЗВИЈАЊЕ КООПЕРАТИВНОСТИ, КОЛАБОРАТИВНОСТИ И КОМПЕТИТИВНОСТИ У РАНОМ УЗРАСТУ ПОМОЋУ РАЧУНАРСКЕ ИГРЕ

Оливера Искреновић-Момчиловић, Ана Момчиловић ПРИМЕНА РАЧУНАРА У РАДУ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Предраг Живковић МЕЂУПОСМАТРАЧКА ПОУЗДАНОСТ И СЛАГАЊЕ ПРОЦЕЊИВАЧА – ПРЕДШКОЛСКИХ ВАСПИТАЧА У ПРОЦЕНИ СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА У ГРУПИ

Радмила Миловановић СТРАХОВИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Ружица Петровић ОСЛОБАЂАЈУЋА СНАГА ИГРЕ

Слободанка Миладиновић ГРАЂЕЊЕ КОНЦЕПТА САВРЕМЕНОГ МОДЕЛА ПАРТНЕРСКОГ ОДНОСА ПОРОДИЦЕ И  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ КРОЗ МОДЕЛ РОДИТЕЉСКЕ УКЉУЧЕНОСТИ

Светлана Мијајловић РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ САРАДЊЕ ВРТИЋА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Vera Savić CURRENT ISSUES IN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AT PRESCHOOL CHALLENGES AND PROSPECTS

Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац КАКО НАСТАЈУ РЕЧИ ИГРОЛИКИ ПРИСТУП ТВОРБИ РЕЧИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТА

Зона В. Мркаљ УЛОГА ИГРЕ У РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ УСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА