Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ВЕБ ДИЗАЈН – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – НОВО НА ФПНЈ


Искористите јединствену прилику, упишите се на мастер академске студије ВЕБ ДИЗАЈНА. Реч је о најновијем студијском програму Универзитета у Крагујевцу који се реализује на Факултету педагошких наука у Јагодини. Наставу на овом програму држаће еминентни универзитетски професори из Србије и иностранства и познати графички дизајнери и уметници.

Право на упис имају сви студенти који су стекли високо образовање најмање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ на студијском програму из области друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука, из области уметности или на неком сродном студијском програму, као и обавЉен интервју са члановима уписне комисије којим се процењују знања и умећа кандидата за похађање овог студијског програма.

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу резултата претходно завршеног школовања (постигнут просек на претходном нивоу студија, дужине трајања студија и степен еквивалентности студијских програма).

Детаљније : https://pefja.kg.ac.rs/mas-veb-dizajn/

Детаљније о конкурсу: https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/08/МАС-Web-dizajn-Konkurs-2022.pdf