Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

УПОЗНАЈТЕ САРУ АЈЕР, ЛЕКТОРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НА ФАКУЛТЕТУ ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ


Госпођица Сара Ајер борави на Факултету педагошких наука у Јагодини у оквиру Фулбрајт програма академске размене у области образовања. Дипломирала је историју на Универзитету у Дејтону, Сједињене Државе, и њен дипломски рад се бавио српском историјом 19. века. Поред тога, завршила је обуку за наставника енглеског језика и на нашем факултету је у својству лектора на изборним предметима који студенте смера Учитељ припремају за извођење наставе енглеског језика у млађим разредима основне школе, као и на обавезним предметима Енглески језик струке и Научно-стручни дискурс енглеског језика, на основним и мастер студијама.

Факултет већ десет година сарађује са Амбасадом Сједињених Држава на програмима за стручно усавршавање наставника енглеског језика основне школе. Програми су развијани у сарадњи са професорком Џоан Шин са Универзитета Џорџ Мејсон у Вирџинији, Сједињене Државе. Наш факултет је поднео захтев Амбасади Сједињених Држава да се на предметима у области наставе енглеског језика ангажује лектор који је изворни говорник енглеског језика.

Захтев је одобрен, а Сара Ајер је изабрана у својој земљи за ово ангажовање. Наравно, надали смо се да ћемо се у овој школској години вратити редовној настави у учионици. Ипак, иако смо углавном наставу изводили онлајн, ми смо успели да посредством “Зума“ Сару Ајер укључимо у наставу тако што различитим групама студената предаје на теме у вези са за културом Сједнињених Држава, држи вежбе студентима на предметима у области методике наставе енглеског језика на млађем узрасту из фонетике, језичких вештина и приступа у настави страног језика.

На пример, прошле недеље је студентима четврте године на предмету Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту демонстрирала како да користе лутке у настави са децом у првом и другом разреду, када се развијају само усмене језичке вештине, како би побољшали интеракцију на енглеском језику у настави.

Поред тога, пошто и сама учи српски као страни језик, Сара може да повеже своје проблеме у учењу страног језика са проблемима које имају наши студенти са енглеским језиком. Њено присуство на Факултету је изванредна и у Србији јединствена прилика да наши студенти унапређују своје знање енглеског језика и вештине интеркултуралне комуникације и да о америчкој култури сазнају чињенице које се не могу наћи на интернету, као на пример да је један од обавезних предмета у основној школи Библиотека, на ком се ученици упознају са школском библиотеком, њеним фондом, начином на који су књиге класификоване и кодиране, где им док још нису савладали читање библиотекар чита изабране књиге, а затим они окружени књигама могу пажљиво да бирају оне које ће понети кући на читање, или читати у библиотеци.

Са Саром смо разговарали на Факултету, у паузи између часова вежби који се од ове недеље изводе уживо на Факултету. Интервју је вођен на енглеском језику, па преносимо питања иодговоре двојезично, и на српском и енглеском језику.

 

(Интервју са Саром Ајер водила доц. др Вера Савић, дана 2.11.2021. године)

Вера: How did you get to Serbia? (Како сте стигли у Србију?)

Sarah: I came through a program called the Fulbright. Their goal is to improve intercultural relations between American citizens and other countries. They sponsor students, researchers and English teaching assistants like me. I applied to be one of the teachers in Serbia, and I won.

(У Србију сам дошла посредством Фулбрајт програма, чији је циљ да унапреди интеркултуралне односе између грађана Сједињених Држава и других земаља. Тај програм подржава студенте, истраживаче и лекторе у настави енглеског језика, као што сам ја. Конкурисала сам да предајем енглески у Србији, и изабрана сам на конкурсу.)

Vera: Why did you choose Serbia? (Зашто сте изабрали Србију?)

Sarah: I want to be a history professor of European and more specifically of Balkan history. In order to become one, I need to learn the Serbian language and culture. I need to be in Serbia.

(Желим да предајем историју Европе, посебно Балкана, на универзитету у Америци. За то ми је неопходно знање српског језика и познавање српске културе. Начин да то стекнем је да боравим у Србији.)

Vera: Why did you choose Jagodina? (Како сте изабрали Јагодину?)

Sarah: The Fulbright placed me in Jagodina. Universities apply to receive English teaching assistants, and then some are selected to receive them. The University of Kragujevac got me.

(Фулбрајт програм ми је доделио место лектора на Факултету у Јагодини. Универзитети конкуришу за лекторе и Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу је изабран за сарадњу.)

Vera: What is your engagement at the Faculty and how does it benefit you? (Које су Ваше улоге на Факултету и како их Ви доживљавате?

Sarah: I help in the classroom by giving context for the language and speaking on topics like the American school system. Students get to practice the language with a native speaker. I gain experience teaching and working with students. I also get to meet wonderful people and make connections here in Serbia.

(Учествујем у настави на предметима из области енглеског језика и методике наставе енглеског језика тако што креирам контекст за коришћење енглеског језика и предајем на теме, као што је школски систем у Америци и слично. Студенти на факултету имају прилику да језик

вежбају са изворним говорником енглеског језика. На тај начин стичем искуство у извођењу наставе и у сарадњи са студентима. Такође имам и прилику да упознам дивне људе и створим контакте у Србији.)

Сарино присуство на Факултету нам пружа прилику да образујемо учитеље и васпитаче који ће ова нова знања и вештине моћи да пренесу својим ученицима и да их тако припреме за успешан живот и рад у 21. веку у коме само сарадњом и разумевањем са људима из целог света можемо да решавамо проблеме који су заједнички и одражавају се на све људе, без обзира на то где живе. Веома смо захвални Америчкој Амбасади и Сари Ајер на овој изузетној прилици да образовање на нашем факултету унапредимо уз њихову помоћ.