Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu u Upravnom odboru mreže „Symposion“


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu je od ove godine u Upravnom odboru mreže „Symposion“, mreže evropskih univerziteta za obrazovanje učitelja i nastavnika koja funkcioniše kao platforma za razvoj i podsticanje saradnje i promovisanje međunarodne dimenzije u obrazovanju (www.symposionnetwork.com). Pored našeg fakulteta, jedinog fakulteta sa Balkana i Jugoistočne Evrope od 16 visokoškolskih ustanova iz 16 evropskih zemalja, u upravnom odboru je po jedan predstavnik sa Univerziteta u Lincu (Austrija), Univerziteta u Najmegenu (Holandija) i Lineus Univerziteta (Švedska).

„Symposion“ svake godine organizuje skup za sve članove mreže kao forum za razvoj buduće saradnje i razmenu iskustava. Ove godine sastanak je održan na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Mepelu (Meppel) u Holandiji i trajao je tri dana (od 27. do 30. oktobra) gde su ustanovljene nove ideje i predlozi za jačanje saradnje unutar mreže, kao i internacionalizacije na našem fakultetu.