Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу је од ове године у Управном одбору мреже „Symposion“, мреже eвропских универзитета за образовање учитеља и наставника која функционише као платформа за развој и подстицање сарадње и промовисање међународне димензије у образовању (www.symposionnetwork.com). Поред нашег факултета, јединог факултета са Балкана и Југоисточне Европе од 16 високошколских установа из 16 европских земаља, у управном одбору је по један представник са Универзитета у Линцу (Аустрија), Универзитета у Најмегену (Холандија) и Линеус Универзитета (Шведска).

„Symposion“ сваке године организује скуп за све чланове мреже као форум за развој будуће сарадње и размену искустава. Ове године састанак је одржан на Универзитету примењених уметности у Мепелу (Meppel) у Холандији и трајао је три дана (од 27. до 30. октобра) где су установљене нове идеје и предлози за јачање сарадње унутар мреже, као и интернационализације на нашем факултету.