Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ

приступ у теорији и пракси савременог васпитања и образовањаСТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ ПРИСТУП У ТЕРИЈИ И ПРАКСИ САВРЕМЕНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Међународна конференција у организацији Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу,Јагодина, Србија

        

 Јагодина  31.мај 2024. године
stream.fpnj@gmail.com

ПОЗИВ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу организује међународну конференцију под називом СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступ у теорији и пракси савременог васпитања и образовања. Циљ је да учесници изложе и критички размотре резултате најновијих теоријских и емпиријских истраживања из области СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступа (у) васпитању и образовању.

СТЕМ је интегрисани образовни приступ учењу и настави, који захтева сврсисходну везу између циљева учења наставног плана и програма, стандарда, оцењивања,  дизајна и имплементације наставне јединице. Као одговор на променљиве захтеве савременог друштва за новије приступе у раду, све је већи фокус на улози уметности у СТЕМ-у и креирању, примени и истраживању СТЕАМ програма (engl. Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) који обухвата следеће области: наука, технологија, инжењеринг, уметност и математика). Укључивање уметности у СТЕМ учење побољшава наставу и постигнућа ученика, вештине истраживања и решавања проблема као и креативно размишљање, уједно, подиже интересовање ученика за науку и њену примену и пружа више могућности ученицима да се укључе у креативни процес и постигну циљеве у свим предметним областима (Dell’ Erba, 2019; Psycharis, 2018; Kim et al., 2013). СТЕАМ вештине, као што су рачунарско размишљање, проналажење и решавање проблема, креативност и иновације, кључне су за људе који раде на производњи паметних уређаја и побољшању различитих домена људског живота. За студенте са одличним академским постигнућем у СТЕАМ-у, већа је вероватноћа да ће наћи посао и зарадити веће плате, а могућности за каријеру у вези са СТЕАМ-ом су порасле три пута брже током последње деценије у поређењу са пословима у другим областима (Министарство трговине САД, 2011).

Како поменути интердисциплинарни концепт пружа бројне могућности за унапређење и даље разијање, водећа идеја конференције јесте да се кроз СТРЕАМ модел направи искорак у поменутој концепцији који уклања традиционалне границе и између језика (Reading) и других дисциплина (науке, технологије, језика, инжењерства, уметности и математике) и интегрише их у реална, и за ученике релевантна искуства за учење. Ученицима пружа прилику да кроз развијање језичких компетенција оно што су научили примене у реалном окружењу, и помаже им у развијању компетенција за живот у свету који се убрзано мења. Свака од СТРЕАМ дисциплина у искуство учења имплементира скуп различитих вештина, као што су: критичко мишљење и вештине решавања проблема, употреба информација и дигиталних алата, писменост и вештине комуникације, креативност и самоизражавање, математичко резоновање и анализа и др. Актуелна занимања захтевају перманентно учење и усавршавање, па је битно оспособити ученике да повезују знања из различитих области у функционалну целину која ће им омогућити решавање најразличитијих личних, професионалних, друштвених и других проблема.

 

Конференција обухвата следеће теме, али се не ограничава само на њих:

  • Изазови и перспективе СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступа у теорији и пракси савременог васпитања и образовања
  • СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступ и промена перцепције формалног образовања
  • Улога СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступа у развијању компетенција за XXI век
  • СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступ и курикулуми савременог васпитања и образовања
  • СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступ и савремени модели учења и наставе
  • Ефекти СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступа у савременом васпитању и образовању
  • Методички изазови у моделовању СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ материјала за учење и наставу
  • Вредновање у СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступу
  • Професионални развој и компетенције запослених у образовању за СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступ
  • Личност ученика и њихове образовне потребе у оквиру СТЕМ/СТЕАМ/СТРЕАМ приступа

 

Важни датуми

Рок за предају апстраката: 31. јануар 2024. године
Обавештење о прихватању апстракта: 29. фебруар 2024. године
Рок за достављање радова у целини: 31. мај 2024. године
Датум одржавања конференције: 31. мај 2024. године
Обавештење о прихватању радова: 1. септембар 2024. године
Радни језици конференције су српски и енглески.

 

Регистрација

Сви аутори и коаутори из земље плаћају котизацију у износу од 5000 динара, која покрива трошкове програма конференције, освежења, ручка, сертификата о учешћу и зборника радова. Котизација за докторанде који презентују на конференцији биће умањена и износиће 2500 динара.

Пријава теме и апстракта: https://forms.gle/AaKogWMxvaUU4KfT9

Све додатне информације можете добити ако нам пишете на  stream.fpnj@gmail.com

На конференцији ћете моћи да излажете непосредно, у просторијама факултета, или онлајн, путем ZOOM апликације. Време излагања је 15 минута, након чега следи дискусија у трајању од 5 минута.

 

Упутство за ауторе