Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

PROJEKAT “SUPERHEROJI I MOĆNA NAUKA“ – PRVI NA LISTI CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE


Projekat “Superheroji i moćna nauka“ koji se realizuje u okviru

Centra za promociju nauke Fakulteta pedagoških nauka, ocenjen je najvišom ocenom i nalazi se prvi na rang listi u kategoriji 2 na javnom pozivu Centra za promociju nauke Republike Srbije.

U okviru projekta planirana je realizacija niza interaktivnih radionica čiji je cilj podsticanje radoznalosti i interesovanja učenika osnovne škole za učenje i proučavanje sadržaja prirodnih nauka i matematike kroz STEAM aktivnosti i koncept superheroja. Sve planirane aktivnosti zasnovane su na istraživačkoj metodi, integrativnom pristupu i primeni savremene obrazovne tehnologije.

Rukovodilac projekta: doc. dr Olivera Cekić-Jovanović

Članovi tima: Doc. mr Miloš Đorđević, rukovodilac Centra za promociju nauke FPNj, prof. dr Aleksandra Mihajlović, Ass Andrijana Mletić, Ass Milan Milikić, Ass Ana Miljković-Pavlović.