Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПРОЈЕКАТ “СУПЕРХЕРОЈИ И МОЋНА НАУКА“ – ПРВИ НА ЛИСТИ ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ


Пројекат “Суперхероји и моћна наука“ који се реализује у оквиру

Центра за промоцију науке Факултета педагошких наука, оцењен је највишом оценом и налази се први на ранг листи у категорији 2 на јавном позиву Центра за промоцију науке Републике Србије.

У оквиру пројекта планирана је реализација низа интерактивних радионица чији је циљ подстицање радозналости и интересовања ученика основне школе за учење и проучавање садржаја природних наука и математике кроз СТЕАМ активности и концепт суперхероја. Све планиране активности засноване су на истраживачкој методи, интегративном приступу и примени савремене образовне технологије.

Руководилац пројекта: доц. др Оливера Цекић-Јовановић

Чланови тима: Доц. мр Милош Ђорђевић, руководилац Центра за промоцију науке ФПЊ, проф. др Александра Михајловић, Асс Андријана Млетић, Асс Милан Миликић, Асс Ана Миљковић-Павловић.