Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Ивана Ћирковић Миладиновић

Име, средње слово, презиме: Ивана, Р, Ћирковић-Миладиновић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 22.03.1977.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе енглеског језика
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет: К11
Телефон: +381 35 223 805
е-mail: ivanajag@yahoo.co.uk, ivanaivica@mts.rs
Консултације: среда: 15.00 – 16.00, петак 14.00 – 15.00 Кабинет К11

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Енглески језик са методиком наставе
Докторат 2014. Филозофски факултет у Новом Саду Методика наставе енглеског језика
Магистратура 2007. Faculty of Education, University of Nottingham Методика наставе енглеског језика
Диплома 2004. Учитељски факултет у Јагодини Професор разредне наставе

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Страни језик (Енглески језик) – основне студије
 2. Интегрисане језичке вештине Б1 – основне студије
 3. Интегрисане језичке вештине Ц1 – основне студије
 4. Креативне наставне активности у настави енглеског језика на млађем узрасту – основне студије
 5. Академски енглески језик – мастер студије

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Научни дискурс енглеског језика

Репрезентативне референце

 1. 1. Cirkovic-Miladinovic, I. (2014). Strategy Research in ELT: The Benefits for the Teacher. ISBN: 978-3-659-57760-4. Publisher: Saarbrucken, Deutchland: LAP Lambert Academic Publishing.
 2. 2. Ćirković Miladinović I. (2011). Afektivne strategije učenja engleskog jezika, Časopis Uzdanica – časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, 8, 1, 43-54. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini. ISSN 1451-673 X, UDK: 378.147:811.111; 159.953.5, ID BROJ: 184494604
 3. 3. Ćirković Miladinović I. (2012). Poznavanje afektivnih strategija učenja – preduslov uspešne komunikacije“ Časopis Uzdanica – časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, 9, 1, 227-239. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini. ISSN 1451-673 X, UDK: 371.3:811.111, ID BROJ: 192083468.
 4. 4. Ćirković Miladinović I., T. Dabić & R. Suzić (2013). Developing a Website for EFL Writing Skills Improvement in University Teaching Context. Časopis Uzdanica – časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, 10, 2, 87–96. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
 5. 5. Cirkovic-Miladinovic, I. (2014). Language learning strategies used by adult learners: benefits for the teacher as a researcher. Andragške studije, Časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, (engl. Andragogical studies - Journal for the Study of Adult Education and Learning) 2014-1: 171-190. ISSN 0354-5415, UDK 378.147::811;159.953.5-057.875; ID: 210991628. COBISS.SR-ID 210991628
 6. 6. Cirkovic-Miladinovic, I. & Golubovic-Ilic, I. (2015). Innovating English teaching and learning of university students’ writing skills by using new technologies and call (computer-assisted language learning) principles. INTED2015 Proceedings, Pages: 6257-6266, ISBN: 978-84-606-5763-7, ISSN: 2340-1079, paper presented at International Technology, Education and Development Conference, Madrid, Spain. http://library.iated.org/view/CIRKOVICMILADINOVIC2015INN
 7. 7. Ćirković-Miladinović, I. (2016). In what ways do in-service seminars help English language teaching practice in Serbia? Journal Plus Education, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151 Vol XIV (2016), No. 1. pp. 186-213 Coverage and indexing: Ulrich's, IndexCopernicus, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus,Cabell Publishing, CEEOL, CNCSIS clasification B+ category http://www.uav.ro/jour/index.php/jpe/article/view/636/698
 8. 8. Stojanović, B., Milovanović, R., Ćirković-Miladinović, I. (2016). Encouraging the Development of Cognitive Operations in Early School Age Children by Applying the System of Didactic Games. The New Educational Review Vol. 44, No. 2 (139-152), ISSN 1732-6729, DOI: 10.15804/tner.2016.44.2.1. IF 0.13. Indexed in Google Scholar, Ulrichsweb, ERIH PLUS and Index Copernicus http://www.educationalrev.us.edu.pl/dok/volumes/tner_2_2016.pdf
 9. 9. Milovanovic, R., Cirkovic Miladinovic I., Stojanovic, B. (2016). Assertiveness of prospective teachers and preschool teachers, Journal Plus Education Vol.16 No2. (289-303) ISSN 2068-1151. Coverage and indexing: Ulrich's, IndexCopernicus, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus,Cabell Publishing, CEEOL, CNCSIS clasification B+ category. Also indexed in CrossRef DOI:10.24250/2.2016.jpe.a27a.RM.ICM.BS http://www.uav.ro/jour/index.php/jpe/article/view/746/811
 10. 10. Ćirković-Miladinović, I. (2017). English language teaching in innovative learning environment enriched by affective learning strategies. In: Bratož, S. (ed.) Rasežnosti sodobnih učnih okolij. Dimensions of Contemporary Learning Environments. (p. 99-111) ISSN: 2536-1937. ISBN: 978-961-6984-98-0. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Темпус пројекат Curriculum Reform in Teacher Education (CRTE) CD_JEP-41074-2006 (RS) 2. Темпус пројекат Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education 517319-TEMPUS-1-2011-UK-TEMPUS-JPCR 3. Билатерални пројекат Pretpostavke i mogućnosti razvijanja inovativnih modela nastave u funkciji ostarivanja transparentnosti univerzitetskog obrazovanja i podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu znanja, који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија), (2017-2019). 4. Еразмус пројекти кредитне мобилности
Усавршавања: Мастер студије 2006-2007. на Универзитету у Нотингему, Енглеска, Велика Британија (Faculty of Education, University of Nottingham, UK) Предавања по позиву на следећим факултетима: Филолошки факултет, Филипс Универзитет у Марбургу, Немачка; Филолошки факултет на Политехничком факултету Виана до Костело у Португалији, Висока школа Етваш Јожеф у Баји, Мађарска
Област Интересовања: Општи енглески језик, стручни енглески језик, академски енглески језик, Стратегије учења енглеског језика, агективне стратегије учења енглеског језика, CLIL, CALL
Чланства у организацијама: Члан друштва за стране језике и књижевности Србије од 2008.
Остали подаци: