Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

PRODAJA KNjIGA PREKO ONLAJN-SKRIPTARNICE FAKULTETA PONOVO JE U FUNKCIJI


Skriptarnica posluje u okviru Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

U skriptarnici se prodaju publikacije čiji je izdavač Fakultet, kao i publikacije drugih izdavača koje su u funkciji ostvarivanja obrazovne, naučne i stručne delatnosti Fakulteta.

U onlajn-skriptarnici podaci o knjigama dostupni su prema oblasti, naslovu ili autoru.

Skriptarnica Fakulteta pedagoških nauka

Milana Mijalkovića 14
35000 Jagodina
Srbija
skriptarnica@pefja.kg.ac.rs
035/8223805 lokal 119.

Ponedeljak–petak
9.00–13.00

https://skriptarnica.pefja.kg.ac.rs/