Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПРОДАЈА КЊИГА ПРЕКО ОНЛАЈН-СКРИПТАРНИЦЕ ФАКУЛТЕТА ПОНОВО ЈЕ У ФУНКЦИЈИ


Скриптарница послује у оквиру Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

У скриптарници се продају публикације чији је издавач Факултет, као и публикације других издавача које су у функцији остваривања образовне, научне и стручне делатности Факултета.

У онлајн-скриптарници подаци о књигама доступни су према области, наслову или аутору.

Скриптарница Факултета педагошких наука

Милана Мијалковића 14
35000 Јагодина
Србија
скриптарница@пефја.кг.ац.рс
035/8223805 локал 119.

Понедељак–петак
9.00–13.00

https://skriptarnica.pefja.kg.ac.rs/