Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262


Sudijski program: OAS Učitelj
PRVA godina studija

PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE I PREZENTACIJE  PROGRAMSKIH SADRŽAJA OBAVEZNIH PREMETA ZA JESENjI SEMESTAR ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE
PONEDELjAK 21. SEPTEMBAR 2020.

 

Početak prijema: 9.30
U cilju sprovođenja svih mera zaštite studenti će biti podeljeni u dve grupe.

Prva grupa: Studenti sa brojem indeksa od 2020/0001 do 2020/0035.
Druga grupa: Studenti sa brojem indeksa od 2020/0036 i dalje.

Satnica prijema

9.30 – 10.00
Pozdravne reči dekana, prodekana, predstavnika Studentske organizacije i     Studentskog   parlamenta,     upoznavanja   studenata   sa   korišćenjem Fakultetskog informacionog  sistema

Prezentacije nastavnih predmeta za prvu grupu studenata (slušaonica SO1)

Nastavni
predmeti

 

Nastavnik

Vreme
prezentacije
Srpski jezik 1 prof. dr Ilijana Čutura 10.00 – 10.15
Osnove matematike 1 doc. dr Vladimir Ristić 10.15 – 10.30
Sociologija obrazovanja prof. dr Vesna Trifunović 10.30 – 10.45

 

Osnove informatike

doc. dr Verica Milutinović,

prof. dr Danimir Mandić

 

10.45 – 11.00

Vokalno-instrumentalna
nastava 1
doc Milica Stanković

 

11.00 – 11.15

Osnove vizuelne
umetnosti 1
doc. mr Miloš Đorđević

 

11.15 – 11.30

 

Prezentacije nastavnih predmeta za drugu grupu studenata (amfiteatar)

Nastavni

predmeti

 

Nastavnik

Vreme

prezentacije

Osnove informatike

doc. dr Verica Milutinović,

prof. dr Danimir Mandić

 

10.00 – 10.15

Vokalno-instrumentalna

nastava 1

doc Milica Stanković

 

10.15 – 10.30

Osnove vizuelne umetnosti 1 doc. mr Miloš Đorđević

 

10.30 – 10.45

Srpski jezik 1 doc. dr Jelena Spasić 10.45 – 11.00
Osnove matematike 1 doc. dr Vladimir Ristić 11.00 – 11.15
Sociologija obrazovanja prof. dr Vesna Trifunović 11.15 – 11.30