Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262


Судијски програм: ОАС Учитељ
ПРВА година студија

ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ОБАВЕЗНИХ ПРЕМЕТА ЗА ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
ПОНЕДЕЉАК 21. СЕПТЕМБАР 2020.

 

Почетак пријема: 9.30
У циљу спровођења свих мера заштите студенти ће бити подељени у две групе.

Прва група: Студенти са бројем индекса од 2020/0001 до 2020/0035.
Друга група: Студенти са бројем индекса од 2020/0036 и даље.

Сатница пријема

9.30 – 10.00
Поздравне речи декана, продекана, представника Студентске организације и     Студентског   парламента,     упознавања   студената   са   коришћењем Факултетског информационог  система

Презентације наставних предмета за прву групу студената (слушаоница СО1)

Наставни
предмети

 

Наставник

Време
презентације
Српски језик 1 проф. др Илијана Чутура 10.00 – 10.15
Основе математике 1 доц. др Владимир Ристић 10.15 – 10.30
Социологија образовања проф. др Весна Трифуновић 10.30 – 10.45

 

Основе информатике

доц. др Верица Милутиновић,

проф. др Данимир Мандић

 

10.45 – 11.00

Вокално-инструментална
настава 1
доц Милица Станковић

 

11.00 – 11.15

Основе визуелне
уметности 1
доц. мр Милош Ђорђевић

 

11.15 – 11.30

 

Презентације наставних предмета за другу групу студената (амфитеатар)

Наставни

предмети

 

Наставник

Време

презентације

Основе информатике

доц. др Верица Милутиновић,

проф. др Данимир Мандић

 

10.00 – 10.15

Вокално-инструментална

настава 1

доц Милица Станковић

 

10.15 – 10.30

Основе визуелне уметности 1 доц. мр Милош Ђорђевић

 

10.30 – 10.45

Српски језик 1 доц. др Јелена Спасић 10.45 – 11.00
Основе математике 1 доц. др Владимир Ристић 11.00 – 11.15
Социологија образовања проф. др Весна Трифуновић 11.15 – 11.30