Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262


Sudijski programi:
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
OAS Vaspitač u domovima

PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE I PREZENTACIJE  PROGRAMSKIH SADRŽAJA OBAVEZNIH PREMETA ZA JESENjI SEMESTAR ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE
PONEDELjAK 21. SEPTEMBAR 2020.

 

Početak prijema: 13.00
U cilju sprovođenja svih mera zaštite studenti će biti podeljeni u dve grupe.

Prva grupa: Studenti sa brojem indeksa od 2020/0201 do 2020/0250.
Druga grupa: Studenti sa brojem indeksa od 2020/0251 i dalje i svi Vaspitači u domovima

Satnica prijema

13.00 – 13.30     Pozdravne  reči  dekana/prodekana,  predstavnika studenata,  upoznavanja studenata sa korišćenjem Fakultetskog informacionog  sistema.
13.30 – 15.30     Prezentacije nastavnih predmeta
15.30 – 16.00     Dodela indeksa

Prezentacije nastavnih predmeta za prvu grupu studenata (slušaonica SO1)

Nastavni
predmeti
Nastavnik Vreme
prezentacije
Srpski jezik doc. dr Jelena Spasić 13.30 – 13.45
Filozofija sa etikom prof. dr Ružica Petrović 13.45 – 14.00
Scenska i lutkarska umetnost doc. mr Miloš Đorđević 14.00 – 14.15
Vokalno-instrumentalna nastava 1 doc. mr Jelena Grkić Ginić 14.15 – 14.30
Osnove informatike

doc. dr Verica Milutinović,

prof. dr Danimir Mandić

 

14.30 – 14.45

Elementarni matematički pojmovi doc. dr Vladimir Ristić 14.45 – 15.00
Engleski jezik

doc. dr Ivana Ćirković

Miladinović

 

15.00 – 15.15

Nemački jezik

doc. dr Marija Stanojević

Veselinović

 

15.15 – 15.30

 

Prezentacije nastavnih predmeta za drugu grupu studenata (amfiteatar)

Nastavni
predmeti
Nastavnik Vreme
prezentacije
Vokalno-instrumentalna nastava 1 doc. mr Jelena Grkić Ginić 13.30 – 13.45
Osnove informatike

doc. dr Verica Milutinović,

prof. dr Danimir Mandić

 

13.45 – 14.00

Elementarni matematički pojmovi doc. dr Vladimir Ristić 14.00 – 14.15
Engleski jezik doc. dr Ivana Ćirković Miladinović

 

14.15 – 14.30

Srpski jezik doc. dr Jelena Spasić 14.30 – 14.45
Filozofija sa etikom prof. dr Ružica Petrović 14.45 – 15.00
Scenska i lutkarska umetnost doc. mr Miloš Đorđević 15.00 – 15.15
Osnove prirodnih nauka Prof. dr Svetlana Ćurčić 15.15 – 15.30