Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262


Судијски програми:
ОАС Васпитач у предшколским установама
ОАС Васпитач у домовима

ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ОБАВЕЗНИХ ПРЕМЕТА ЗА ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
ПОНЕДЕЉАК 21. СЕПТЕМБАР 2020.

 

Почетак пријема: 13.00
У циљу спровођења свих мера заштите студенти ће бити подељени у две групе.

Прва група: Студенти са бројем индекса од 2020/0201 до 2020/0250.
Друга група: Студенти са бројем индекса од 2020/0251 и даље и сви Васпитачи у домовима

Сатница пријема

13.00 – 13.30     Поздравне  речи  декана/продекана,  представника студената,  упознавања студената са коришћењем Факултетског информационог  система.
13.30 – 15.30     Презентације наставних предмета
15.30 – 16.00     Додела индекса

Презентације наставних предмета за прву групу студената (слушаоница СО1)

Наставни
предмети
Наставник Време
презентације
Српски језик доц. др Јелена Спасић 13.30 – 13.45
Филозофија са етиком проф. др Ружица Петровић 13.45 – 14.00
Сценска и луткарска уметност доц. мр Милош Ђорђевић 14.00 – 14.15
Вокално-инструментална настава 1 доц. мр Јелена Гркић Гинић 14.15 – 14.30
Основе информатике

доц. др Верица Милутиновић,

проф. др Данимир Мандић

 

14.30 – 14.45

Елементарни математички појмови доц. др Владимир Ристић 14.45 – 15.00
Енглески језик

доц. др Ивана Ћирковић

Миладиновић

 

15.00 – 15.15

Немачки језик

доц. др Марија Станојевић

Веселиновић

 

15.15 – 15.30

 

Презентације наставних предмета за другу групу студената (амфитеатар)

Наставни
предмети
Наставник Време
презентације
Вокално-инструментална настава 1 доц. мр Јелена Гркић Гинић 13.30 – 13.45
Основе информатике

доц. др Верица Милутиновић,

проф. др Данимир Мандић

 

13.45 – 14.00

Елементарни математички појмови доц. др Владимир Ристић 14.00 – 14.15
Енглески језик доц. др Ивана Ћирковић Миладиновић

 

14.15 – 14.30

Српски језик доц. др Јелена Спасић 14.30 – 14.45
Филозофија са етиком проф. др Ружица Петровић 14.45 – 15.00
Сценска и луткарска уметност доц. мр Милош Ђорђевић 15.00 – 15.15
Основе природних наука Проф. др Светлана Ћурчић 15.15 – 15.30