Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

PR&DESIGN TIM


PR&DESIGN TIM FPNJ organizovano obavlja aktivnosti u oblasti odnosa sa javnošću, marketinga, menadžmenta u kulturi, produkcije, grafičkog i web dizajna u cilju uspešnog predstavljanja i pružanja svih relevantnih informacija budućim studentima i javnosti o pogodnostima studiranja na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u Jagodini.

U neposrednim nadležnostima ovog Tima koji je osnovan 2011. su upravljanje komuniciranjem sa medijima, sastavljanje i prosleđivanje PR objava, uređivanje zvaničnih stranica Fakulteta na društvenim mrežama, obavljanje promotivnih aktivnosti u srednjim školama i na sajmovima obrazovanja, kreiranje, uređivanje i realizacija programa kulturno-umetničkih događaja Putokazi kulture i obavljanje marketinških aktivnosti koje imaju za cilj uspešnu promociju Fakulteta.

PR&DESIGN TIMOM FPNJ od osnivanja rukovodi koordinator za odnose sa javnošću, prof. dr Marko Đorđević. Izvršne poslove obavlja Stefan Ljubomirović, saradnik za odnose sa javnošću.

Tim čine i studenti Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini koji se svake godine u okviru vannastavnih aktivnosti prijavljuju za volontiranje i rad i time stiču značajna iskustva iz navedenih oblasti.

Kontaktirajte nas: prteam@pefja.kg.ac.rs